OM OSS

Vår historia

 

Bolagets grundare Anders Lindqvist och Jakob Sjöberg har bakgrunder inom geologi respektive miljövetenskap. Anders Lindqvist arbetade tidigare som miljökonsult med stora markentreprenader och Jakob Sjöberg utvecklade vattenreningsteknik i USA. När de 2013 samtalade om vattenrening insåg de att det finns en enorm brist på fungerande teknik i Sverige och Europa, samtidigt som problemen kan lösas med befintlig reningsteknik som används i USA.

Sedan EU införde sitt ramdirektiv för vatten – vattendirektivet – har det inte funnits någon metod i Europa som på allvar har kunnat rena län-, dag- och processvatten. Därför har myndigheterna gett många dispenser till projekt som kunnat släppa ut orent vatten rakt ut i svenska vattendrag. I de projekt där man inte fått dispens har man istället kört vattnet till dyr deponi. Och i en del riktigt stora projekt har man använt dyra och komplicerade reningstekniker som involverar miljöfarliga och hälsovådliga kemikalier. I ytterligare andra har man försökt minimera behovet av vattenrening – en process som är komplicerad och som ger liten effekt. Och situationen är likadan i hela Europa. I USA har det däremot funnits en fungerande vattenfiltreringsmetod sedan slutet av 1990-talet.

I USA introducerades lagen Clean water act redan på 1970-talet, vilken implementerades på 1980-talet. Lagen ställer krav på läns- och dagvatten och är en av världens hårdaste vattenlagar. Den ger inga möjligheter till dispenser och den tillåter inga flockningsmedel som består av miljöfarliga kemikalier. Eftersom det på 1980-talet inte fanns någon teknik som klarade av de höga kraven så var det i de nordvästra delstaterna inte möjligt att ha markentreprenader igång under årets fem regnigaste månader, från november till mars.

Lagkraven drev därför på teknikutvecklingen i USA. En av dem som gav sig på att utveckla en ny metod var John Macpherson. Han valde att titta närmare på kitosan, ett ämne som utvinns från krabbskal, eftersom det koagulerar blod och används som blodstoppare inom sjukvården. Kitosan visade sig även ha väldigt bra flockningsegenskaper för vatten. John Macpherson utvecklade tekniken och fick den certifierad av tillsynsmyndigheterna. Därmed blev metoden inskriven i regelverket som en godkänd reningsmetod och de nordvästra staterna kunde börja driva markentreprenader under årets samtliga månader.

Den nya reningsmetoden är bra, men den är även dyr och komplicerad. Men eftersom metoden skrevs in i regelverket så finns det inga incitament att vidareutveckla tekniken i USA.

När Anders Lindqvist och Jakob Sjöberg insåg att bristerna i Europa lätt kan avhjälpas med kitosanflockning så tog de kontakt med John Macpherson. Tillsammans vidareutvecklade de metoden till att bli enklare, effektivare och billigare. Och år 2015 introducerades lösningen på den svenska marknaden. Så nu kan svenska företag enkelt följa EU:s vattendirektiv och driva sina projekt i hamn.

Skriv till oss!

Kristineholmsvägen 26 A
441 39 ALINGSÅS
+46 (0)322-12747