VAD ÄR MOBIL PASSIV FLOCKNING?

Tekniken bygger på sedimentering av partiklar och rening av ämnen som är partikelbundna. Den utvecklades ursprungligen i Seattle, Washington USA där den har visat sig mycket effektiv.

Swedish Hydro Solutions AB har dock vidareutvecklat tekniken, vilket har resulterat i lägre kostnader, enklare drift och bättre tillförlitlighet. Tekniken är patentsökt och har inte tidigare funnits tillgänglig på marknaden. Den är designad för att motsvara myndighetskraven och de höga flöden som kan uppstå vid rening av vatten från bygg- och anläggningsentreprenader.

FLOCKNINGSMEDLET

Som flockningsmedel använder tekniken kitosan – ett naturligt förekommande ämne som utvinns ur krabbskal. Ämnet är helt nedbrytbart och ett mycket potent flockningsmedel. I USA är vattenrening med kitosan klassat som “Best Management Practices” (BMP) för dagvattenbehandling. BMP är metoder som har godkänts av delstatsregeringen för att möta den federala vattenlagstiftningen, Clean Water Act.

DOSERINGSUTRUSTNING

Den patentsökta doseringsutrustningen är installerad i mobila släp eller i en 10-fotscontainrar. Det inkommande orenade vattnet pumpas till doseringsutrustningen som är installerad i det mobila släpet och passerar över strumporna och kitosan tillsätts passivt till vattnet. Därefter pumpas vattnet vidare till sedimentations- tank, eller motsvarande, där partiklarna i vattnet sjunker och det renade vattnet kan släppas ut.

KAPACITET

Det mobila systemet har en kapacitet att rena upp till ca 1000 liter vatten per minut (60 m3/timme eller ca 16-17 l/s). Systemet kan dock enkelt skalas upp även för större flöden än så. En kitosanstrumpa väger 0,5 kg och renar upp till 500 m3 vatten beroende på inkommande vattenkvalitet.

DIMENSIONER

Dimensioner: 375 cm x 165 cm, plus yta för sedimentationstankar eller sedimentationsdamm.

FAKTA OM TEKNIKEN

 • Renar 1000 liter/min
 • Biologiskt nedbrytbar
 • Verifierad (toxtester)
 • Neutral pH
 • BMP-certifierad
 • 1000-tals referensprojekt
 • Enkel etablering
 • Enkel drift/underhåll

Vårt system lämpar sig för:

 • BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROJEKT
 • AVFALLSHANTERINGSANLÄGGNINGAR
 • BERG- OCH GRUSTÄKTER
 • GRUVINDUSTRI
 • INDUSTRIELLT DAG- OCH PROCESSVATTEN
 • STADSUTVECKLING
 • HAMNAR / FLYGPLATSER / LOGISTIKANLÄGGNINGAR
 • VÄGAR OCH TUNNLAR
 • DRICKSVATTEN I UTVECKLINGSLÄNDER

Skriv till oss!

Kristineholmsvägen 26 A
441 39 ALINGSÅS
+46 (0)322-12747