OM OSS

Det här är Swedish Hydro SOlutions

Vattenreningsbolaget Swedish Hydro Solutions erbjuder kunskap samt unika produkter och utrustning för effektiv och miljömässigt hållbar rening av stora volymer vatten.

Swedish Hydro Solutions är ett ungt bolag, men det är baserat på decennier av kunskap och erfarenhet. Bolagets reningsteknik är en vidareutveckling av den revolutionerande kitosanflockning som utvecklades i USA i slutet av 1990-talet av företagets tekniska expert och rådgivare, John Macpherson.

Marknadens bästa vattenreningsmetod

Med marknadens effektivaste och mest hållbara metoder renar vi smutsigt läns- och dagvatten från markentreprenader. Vi renar även processvatten från gruvindustrin, från berg- och grustäkter och vatten från fastighetsbyggen eller från infrastrukturprojekt som broar, järnvägar och vägar.

Det finns ingen annan metod som kan konkurrera med den lösning vi erbjuder. Ingen annan kan rena stora mängder vatten lika effektivt, enkelt och kostnadseffektivt som vi. Och det helt miljövänligt med endast biologiskt nedbrytbart förbrukningsmaterial, utan de hälsovådliga och miljöfarliga starka syror och baser som andra metoder använder sig utav.

Förebygger världens största miljöproblem

Ett av världens absolut största miljöproblem är förorenat vatten. Det är ett minst lika stort problem – om inte större – som klimatfrågan. Vatten är ett samhällsfundament som behövs till att producera energi och mat. Samtidigt är rent vatten en bristvara i många delar av världen. Även i Sverige, där vi hitintills har varit bortskämda med tillgång till rent vatten, blir vattenfrågan ett allt större problem. Samtidigt har det inte funnits några effektiva vattenreningsmetoder för läns- och dagvatten i Sverige eller i Europa – förrän nu. Swedish Hydro Solutions innovativa lösningar bidrar aktivt till en bättre värld och förändrar miljöpolitiken i Europa.

Anders Lindqvist

Anders Lindqvist

VD

Anders har en magisterexamen i geologi och har cirka 15 års erfarenhet av att leda och arbeta med miljö- och hållbarhetsuppdrag på nationell och internationell nivå. Under fem år var Anders chef för Mark och Vatten-gruppen på WSPs Göteborgskontor.

Jakob Sjöberg

Jakob Sjöberg

Teknisk expert

Jakob har en magisterexamen i miljövetenskap och arbetade under 10 år i USA med design och utveckling av vattenreningsteknik inom en rad olika områden, bland annat industriområden, byggplatser och skogsindustri. Jakob var tidigare chef för vattenreningsdivisionen vid UMCI, ett av USAs största och äldsta bolag inom mekanisk entreprenad.

 JOHN MACPHERSON

JOHN MACPHERSON

Teknisk expert & rådgivare

John Macpherson är vattenreningsspecialist med 35 års erfarenhet av design och utveckling av vattenreningsteknik. I början av 2000-talet utvecklade John kitosanteknologin för dagvatten och introducerade den på den amerikanska marknaden.

Ingrid Lindqvist

Ingrid Lindqvist

Ekonomichef

Andreas Pettersson

Andreas Pettersson

Teknisk koordinator

Skriv till oss!

Kristineholmsvägen 26 A
441 39 ALINGSÅS
+46 (0)322-12747