AVFALLSANLÄGGNINGAR

Förstudie tillsammans med swerock

Pågående uppdrag för rening av dagvatten på en mottagningsanläggning för byggavfall i Malmö.

I ett första steg installerades ett pilotsystem med kapacitet för rening av ca 10 – 15 l/s (36 – 54 m3/h). Nästa steg är att installera ett fullskalesystem med kapacitet på upp till ca 50 l/s (180 m3/h).

Skriv till oss!

Kristineholmsvägen 26 A
441 39 ALINGSÅS
+46 (0)322-12747