PROcessvatten

Förstudie

Pågående uppdrag som syftar till att ta fram förslag på rening av processvattnet från beställarens skifferbearbetnings- verksamhet. Vattnet innehåller stora mängder finmaterial från sågning och fräsning av skiffer.

I uppdraget ingår bl.a. att utföra bänkförsök med kitosan, vilka visat att inom 3 timmar uppnåddes mer än 95% reduktion av det ingående vattnets turbiditet på >2000 NTU. Efterföljande labanalyser visade en reduktion av suspenderade materialet från 6700 mg/l till <1 mg/l.

RENINGSRESULTAT

TURBIDITET

  • ORENAT VATTEN, TURBIDITET (<2000 NTU)
  • EFTER PASSIV FLOCKNING

SUSPENDERAT MATERIAL

  • SUSPENDERAT MATERIAL I ORENAT VATTEN (6700 mg/l)
  • EFTER PASSIV FLOCKNING (<1 mg/l)

FLER BILDER

Skriv till oss!

Kristineholmsvägen 26 A
441 39 ALINGSÅS
+46 (0)322-12747