Malmö Nya Sjukhus

MALMÖ NYA SJUKHUS Swedish Hydro Solutions renar grundvattnet på Malmös nya sjukhusområde Vid bygget av den nya vårdbyggnaden ställs hårda miljökrav. Grundvattnet som pumpas upp ska vara fritt från kemikalier innan det går vidare ut i dagvattensystemet. Swedish Hydro...

Planskildhet Olskroken – PEAB

PLANSKILDHET OLSKROKEN Goda resultat från förstudie inför bygget av Västlänken Inför bygget av Västlänken i Göteborg testas en ny teknik för rening av dagvatten. Med Swedish Hydro Solutions kitosanbaserade lösning blir vattnet så pass rent att det kan återföras i...

Överföringsledningar genom Viskan

Överföringsledningar genom Viskan Effektiv rening av föroreningar från bottensediment För att kunna dra nya fjärrvärmeledningar till Borås Energi och Miljö var man tvungen att schakta i ån Viskans förorenade sediment. Reningen klarades effektivt av på ett begränsat...

Centrala Göteborg: rening av borrkax

Centrala Göteborg: rening av borrkax ”Detta är en ny standard för att avskilja partiklar” Borrandet av nya ledningstunnlar under Göteborg ger upphov till ett finkornigt stenmjöl. För att kunna rena vattnet på ett väldigt begränsat utrymme anlitades Swedish Hydro...

Jernhusen

JERNHUSEN, REGION CITY Borrvatten blev kristallklart Vid en geoteknisk markundersökning inför ett stadsutvecklingsprojekt vid Göteborgs centralstation behövde Jernhusen en lösning som renar borrvatten. Swedish Hydro Solutions var den enda aktören som kunde leverera....