Jernhusen

JERNHUSEN, REGION CITY Borrvatten blev kristallklart Vid en geoteknisk markundersökning inför ett stadsutvecklingsprojekt vid Göteborgs centralstation behövde Jernhusen en lösning som renar borrvatten. Swedish Hydro Solutions var den enda aktören som kunde leverera....

Gnistängstunneln

GNISTÄNGSTUNNELN RENING AV VATTEN FRÅN TUNNELTVÄTT På uppdrag av  Tyréns AB har Swedish Hydro Solutions fått i uppdrag att lämna förslag på lämpliga reningsalternativ av det vatten som skapas under tvättprocessen av Trafikverkets tunnlar. I uppdraget ingick att samla...