Gnistängstunneln

GNISTÄNGSTUNNELN RENING AV VATTEN FRÅN TUNNELTVÄTT På uppdrag av  Tyréns AB har Swedish Hydro Solutions fått i uppdrag att lämna förslag på lämpliga reningsalternativ av det vatten som skapas under tvättprocessen av Trafikverkets tunnlar. I uppdraget ingick att samla...