ENABLING SUSTAINABLE CHANGE

Vi erbjuder kunskap, produkter och utrustning för effektiv och hållbar vattenrening av stora volymer.

Swedish Hydro Solutions AB är ett innovationsföretag inom miljö- och vattenteknik. Vi är en kunskapsbärare och källa till kunskap när det gäller vattenrening och långsiktigt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart förändringsarbete. Vårt mål är att vara en av Europas ledande leverantörer av lösningar inom miljö och vattenrening. Främst jobbar vi med vår patenterade vattenreningsteknik, som vi under de senaste två åren introducerat på den svenska marknaden.

Vi riktar oss främst till företag inom industri, bygg- och entreprenadbranschen och andra företag med behov för högklassig rening av stora volymer vatten. Med vår kunskap och teknik möjliggör vi ekonomiska och tidsmässiga vinster för våra kunder och samarbetspartners, såväl som en miljömässigt hållbar process.

HÖGKLASSIG RENING AV STORA VOLYMER VATTEN

 • Miljösäkert
 • Internationellt verifierat
 • Högeffektivt
 • Ekonomiskt hållbart

VÅRT ERBJUDANDE

Swedish Hydro Solutions AB är en kunskapsbärare inom vattenrening samt långsiktigt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart förändringsarbete. Vi vill vara Europas ledande leverantör av produkter och tjänster inom vattenrening.

Vår reningsteknik passar bland annat bygg- och anläggningsprojekt, berg- och grustäkter, industriellt dag- och processvatten, vägar och tunnelarbeten, avfallshanteringsanläggningar, gruvindustri, stadsutvecklingsprojekt, samt hamnar, flygplatser och logistikanläggningar.

HUR BLIR DET LÖNSAMT?

Swedish Hydro Solutions ger företag tillgång till förstklassig vattenrening i stora volymer. Hållbart, tidseffektivt och inom alla rikvärden. Det innebär att våra samarbetspartners kan fokusera på sin egen verksamhet. Det tjänar alla på – tidsmässigt, miljömässigt och ekonomiskt.

Vi erbjuder mobila och stationära reningssystem för läns- och dagvatten, processvatten och vi tar oss an saneringsuppdrag för förorenade områden.

Våra förbrukningsvaror är bland annat Biostrumpor för passiv dosering av kitosanpolymer, BioMedia – ett filtermedia för lösta föroreningar, filterinsatser till dagvattenbrunnar och absorbtionsmaterial för hantering av bl.a. oljespill.

Vi erbjuder dessutom tjänster i form av förstudier och behovsanalyser, design och projektering, samt rådgivning och utbildning.

RENINGSSYSTEM

 • Läns- och dagvatten
 • Processvatten
 • Grundvattensanering

FÖRBRUKNINGSVAROR

 • Reningskemikalier
 • Filtermedia
 • Filterinsatser för dagvattenbrunnar
 • Absorbtionsmaterial

TJÄNSTER

 • Förstudier
 • Projektering och design
 • Drift och underhåll
 • Rådgivning och utbildning

OM VÅR TEKNIK

Tekniken bygger på flockning och sedimentering för att rena ut partiklar och andra partikelbundna föroreningar. Den utvecklades ursprungligen i Seattle, Washington USA där den har visat sig mycket effektiv.

Här kan du läsa mer om hur vi vidareutvecklat tekniken, vilket har gett lägre kostnader, enklare drift och bättre tillförlitlighet.

Projekt västlänken

Peab, Swedish Hydro Solutions och Trafikverket…
Så här lägger vi grunden för en effektiv vattenrening under det enorma projektet.

Läs mer om varför Peab valde Swedish Hydro Solutions unika lösning – och varför Trafikverket ger tummen upp.

DÄRFÖR GÖR VI DETTA

Rening av vatten är kanske den allra största utmaningen vi står inför de kommande 20 åren. Swedish Hydro Solutions har gett sig in i den här branschen därför att vi vill påverka kvaliteten långsiktigt.

Vi är övertygade om att vi kan hjälpa företag att ta sig an vattenreningen på ett hållbart och samtidigt lönsamt sätt. Men rent vatten är mycket mer än så – det är en rättighet, en jämställdhetsfråga och en hälsofråga.

Skriv till oss!

Kristineholmsvägen 26 A
441 39 ALINGSÅS
+46 (0)322-12747