Från skyhög PFAS-halt ner till nivåer som är omätbara. Och över 99% rening av olika tungmetaller.

read more