Swedish Hydro Solutions växer.
Therese skolade om sig för att kunna börja arbeta inom miljlöbranschen. I sin förra tjänst arbetade Therese som miljökonsult. Nu har hon kommit till Swedish Hydro Solutions för att förstärka vårt team med driftstekniker.

read more