Swedish Hydro Solutions kommer att ansvara för reningen av dagvattnet från entreprenaden som enligt planen ska stå färdig för godstrafik i december 2023.

read more