En ny järnvägstunnel för dubbelspår byggs nordöst om Vättern. Infrakraft har anlitat Swedish Hydro Solutions att ta hand om förorenat vattnet som uppkommer vid bygget.

read more