Vi på Swedish Hydro Solutions fortsätter att arbeta målmedvetet med vår mission att skapa en hållbar förändring av vattenreningsbranschen. För att möta den förväntade tillväxten har vi rekryterat Leo de Meere till rollen som vd.

read more