Sveriges ledande vattenreningsföretag

Behoven av hållbara vattenlösningar ökar. Traditionella metoder för vattenrening följer inte alltid kraven och kan bli en stor belastning för miljön. Vi arbetar aktivt med att informera beslutsfattare och tillsynsmyndigheter, så att de kan ställa rätt krav. Vi vill vara Europas ledande leverantör av lösningar för vattenrening.

Swedish Hydro Solutions AB är en kunskapsbärare inom vattenrening samt långsiktigt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart förändringsarbete. Vi vill vara Europas ledande leverantör av produkter och tjänster inom vattenrening.

Vår reningsteknik passar bland annat bygg- och anläggningsprojekt, berg- och grustäkter, industriellt dag- och processvatten, vägar och tunnelarbeten, avfallshanteringsanläggningar, gruvindustri, stadsutvecklingsprojekt, samt hamnar, flygplatser och logistikanläggningar.

Hur blir det lönsamt?

Swedish Hydro Solutions ger företag tillgång till förstklassig vattenrening i stora volymer. Hållbart, tidseffektivt och säkert. Det innebär att våra samarbetspartners kan fokusera på sin egen verksamhet. Det tjänar alla på – tidsmässigt, miljömässigt och ekonomiskt.

Vi har mobila och stationära reningssystem för läns- och dagvatten, processvatten och vi tar oss an saneringsuppdrag för förorenade områden.

Våra förbrukningsvaror är bland annat Biostrumpor för passiv dosering av kitosanpolymer, BioMedia – ett filtermedia för lösta föroreningar, filterinsatser till dagvattenbrunnar och absorbtionsmaterial för hantering av bland annat oljespill.

Vi erbjuder dessutom tjänster i form av förstudier och behovsanalyser, design och projektering, samt rådgivning och utbildning.

SCOREwater

Hur planerar och bygger vi städer för att de ska klara en ökad hantering av avloppsvatten, dagvatten och översvämningar? Hur hanterar vi den stora klimatpåverkan som förorenat vatten från byggplatser och entreprenader innebär?

Vilka riktar vi oss till?

Vi riktar oss främst till företag inom industri, bygg- och entreprenadbranschen och andra företag med behov för högklassig rening av stora volymer vatten. Vi möjliggör ekonomiska och tidsmässiga vinster – såväl som en miljömässigt hållbar process.

Skriv till oss!

5 + 9 =

Kristineholmsvägen 26 A
441 39 ALINGSÅS
+46 (0)322-12747