En lyckad värvning av en erfaren projektledare, med en stor erfarenhet av länsvattenfrågor, stärker Swedish Hydro Solutions tillväxtplaner för år 2022.

read more