Återförsäljare av MobyDick hjultvättar

​MobyDick hjultvättsystem Swedish Hydro Solutions är svensk återförsäljare för Frutigers hjultvättsystem MobyDick. Vi kan nu erbjuda högkvalitativa system för hjultvätt, fordonstvätt och dammkontroll. Hjultvättar är helt beroende av effektiva vattenreningssystem, och...

Årets tillväxtföretag i Alingsås

Almi Väst utser oss till årets tillväxtföretag i Alingsås Almi Väst utser Swedish Hydro Solutions till Årets Tillväxtföretag i Alingsås. Vi är det företag i Alingsås som växt mest under 2019, och vi har varit fortsatt lönsamma under 2020. Swedish Hydro Solutions har...

Under Hisingsbron med SKANSKA

Under Hisingsbron med SKANSKA Efter en provtagning av vattenkvaliteten i en av de spontlådor som uppförts kring brofästena för nya Hisingsbron upptäcktes förhöjda halter av zink. Tack vare våra anläggningars skalbarhet fick Swedish Hydro Solutions i uppdrag av SKANSKA...