Varbergstunneln

Varbergstunneln För att förbättra säkerheten och miljön, samt öka tågkapaciteten, bygger Trafikverket just nu dubbelspår i en järnvägstunnel under Varberg. Swedish Hydro Solutions finns på plats med en mobil reningsanläggning. Västkustbanan mellan Göteborg och Lund är...