Varbergstunneln

Varbergstunneln För att förbättra säkerheten och miljön, samt öka tågkapaciteten, bygger Trafikverket just nu dubbelspår i en järnvägstunnel under Varberg. Swedish Hydro Solutions finns på plats med en mobil reningsanläggning. Västkustbanan mellan Göteborg och Lund är...

Första reningsutrustningen till Hagalund

Första reningsutrustningen till Hagalund I Hagalund i Solna pågår arbetet med den arbetstunnel som ska möjliggöra utbyggnaden av tunnelbanan till Arenastaden genom Solna. Förberedande arbeten startade redan under våren 2020, och vår första anläggning till...

Återförsäljare av MobyDick hjultvättar

​MobyDick hjultvättsystem Swedish Hydro Solutions är svensk återförsäljare för Frutigers hjultvättsystem MobyDick. Vi kan nu erbjuda högkvalitativa system för hjultvätt, fordonstvätt och dammkontroll. Hjultvättar är helt beroende av effektiva vattenreningssystem, och...

Årets tillväxtföretag i Alingsås

Almi Väst utser oss till årets tillväxtföretag i Alingsås Almi Väst utser Swedish Hydro Solutions till Årets Tillväxtföretag i Alingsås. Vi är det företag i Alingsås som växt mest under 2019, och vi har varit fortsatt lönsamma under 2020. Swedish Hydro Solutions har...

Under Hisingsbron med SKANSKA

Under Hisingsbron med SKANSKA Efter en provtagning av vattenkvaliteten i en av de spontlådor som uppförts kring brofästena för nya Hisingsbron upptäcktes förhöjda halter av zink. Tack vare våra anläggningars skalbarhet fick Swedish Hydro Solutions i uppdrag av SKANSKA...