Select Page

Första dagen – FN:s klimatmöte COP25 i Madrid

Swedish Hydro Solutions deltar med två personer på FN:s klimattoppmöte i Madrid som en del av Business Swedens officiella näringslivsdelegation tillsammans med bland annat IKEA, Ericsson, Nordea, Alfa Laval och Preem.

Sammanfattning av dag 1

Vi är nu på plats på FN:s klimatkonferens i Madrid och ska strax inleds vårt första möte. Först får vi en genomgång av Sveriges chefsförhandlare Mattias Frumerie i den Nordiska paviljongen, där vi går igenom vad som hänt under den första veckans förhandlingar.

Förhandlingarna gäller Artikel 6 i Parisavtalet – alltså ramverket för det internationella samarbetet för att minska utsläppen.

Vi är här för att diskutera vad som krävs för att föra över i-ländernas senaste miljöteknik till utvecklingsländerna, men även för att prata om vilka krav som bör finnas på svenska tillsynsmyndigheter och lagstiftare för att en hållbar förändring av vår bransch ska bli verklighet.

Om COP25

FN:s klimatkonferens COP25 arrangeras i Spaniens huvudstad Madrid den 2–13 december av FN:s klimatkonvention UNFCCC. Under konferensen ska FN:s 196 medlemsländer diskutera klimatkrisens utmaningar.

Bilder från dag 1

Skriv till oss!

13 + 8 =

Kristineholmsvägen 26 A
441 39 ALINGSÅS
+46 (0)322-12747