Select Page

Andra dagen – FN:s klimatmöte COP25 i Madrid

Här följer en sammanställning av vad som skedde under andra dagen för oss på FN:s klimattoppmöte COP25 i Madrid.

Presentationer och debatter

Jakob presenterade igår under ett frukostmöte hur man kan göra för att skydda våra redan begränsade vattenresurser när klimatet förändras. Belastningen på yt- och grundvatten är redan idag stor – och den ökar till följd av torka i vissa regioner och översvämningar i andra. Därför är det viktigt att innovationer inom området inte ”fastnar” nationellt, utan att teknik och lösningar sprids och exporteras för att möta globala utmaningar.

För att detta ska kunna hända behöver både politiker och tillsynsmyndigheter ta ett större ansvar – inte bara i Sverige, utan på europeisk nivå. Det finns ett vattendirektiv på plats, men det gäller också att se till att det efterföljs. Det gäller därför att motivera problemägare att betala för hållbara vattenreningslösningar, som faktiskt också är billigare i det stora perspektivet.

Efter Jakobs presentation följde en diskussion med Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells. Pär pratade om cirkulärt tänkande och vikten av att tillverka resurser av avfall som blir över i främst industriella sammanhang. Vi konstaterade att det säkert finns områden där vi kan samarbeta, bland annat när det gäller att utvinna och återanvända kväve ur det renade avloppsvattnet.

Även Anders höll en presentation igår, på svenska ambassadens nätverksevent för de företag som deltar i den svenska delegationen. Dit var även Moderaternas och Socialdemokraternas representanter i riksdagens miljöutskott inbjudna, – tillsammans med spanska företag och organisationer.

Vi passade på att bland annat belysa vikten av nationella krav på rening av dag- och länsvatten från byggprojekt.

Kvällen resulterade i att vi bokade flera möten med andra företag för att utvärdera eventuella framtida samarbeten inom vattenreningsteknik.

En viktig avslutning av dagen

När den andra dagen på COP25 i Madrid avslutades med att att UNESCO presenterade sin kommande rapport om hur klimatförändringarna kommer att påverka vattenresurser.

”Water management and water treatment is more important than ever”

El Salvadors miljöminister Antonio Cañas Calderón var väldigt pessimistisk om klimatförändringarnas negativa påverkan på de globala vattenresurserna och såg enorma utmaningar i framtiden. Han menade att ”Water Management” måste vara ryggraden i ländernas hantering av klimatförändringarnas konsekvenser. Efteråt följde en mycket intressant paneldebatt.UNESCOS rapport släpps i mars 2020. Vi är beredda.

En rapport om läget i  förhandlingarna

Senare på kvällen gav Isabella Löwin ett sammandrag om hur det går i klimatförhandlingarna – förhandlingar som påverkas förhållandevis mycket av det faktum att USA håller på att lämna Parisavtalet. Detta komplicerar klimatförhandlingarna såtillvida att många andra nationer, främst utvecklingsländer, istället överväger att mer fokusera på FN:s parallella klimatdirektiv.

Naturligtvis hade publiken många frågor om om klimatförhandlingarna.

Vikten av nationella riktlinjer

Vi träffade även Miljöpartiets EU-parlamentariker Pär Holmgren och Alice Bah Kuhnke och passade förstås på att prata med dem om avsaknaden av nationella riktlinjer för den bransch vi på Swedish Hydro Solutions verkar i.

Just denna fråga har drivits i Miljöpartiets riksdagsgrupp, och den är viktig för Alice Bah Kuhnke. Det är också en fråga som just nu drivs på högsta nivå i EU-parlamentet. Vi hoppas på tydliga direktiv och regler snabbt!

Under morgondagen kommer Anders Lindqvist från Swedish Hydro Solutions och Pär Holmgren delta i en paneldebatt tillsammans om på vilket sätt just regler och tillsyn är viktigt för att driva på en hållbar förändring.
Moderator är Ragn-Sells hållbarhetschef Pär Larshans.

Om COP25

FN:s klimatkonferens COP25 arrangeras i Spaniens huvudstad Madrid den 2–13 december av FN:s klimatkonvention UNFCCC. Under konferensen ska FN:s 196 medlemsländer diskutera klimatkrisens utmaningar.

Bilder från den andra dagen på COP25 i Madrid

Skriv till oss!

3 + 9 =

Kristineholmsvägen 26 A
441 39 ALINGSÅS
+46 (0)322-12747