Select Page

Tredje dagen – FN:s klimatmöte COP25 i Madrid

Dag 3 för oss på COP25 började med en session i den nordiska paviljongen på temat: ”Politics + Business = Fast Change?” Deltagare var bland annat EU-parlamentarikern Pär Holmgren (mp) och riksdagsledamoten Louise Meijer (m) och Anders Lindqvist från Swedish Hydro Solutions. Dessutom deltog Ragn-Sells hållbarhetschef Pär Larshans, som också var moderator.

Anders fick möjlighet att presentera Swedish Hydro Solutions och ställa frågan till politiker om hur arbetet går med att ta fram nationella riktlinjer för förorenat dagvatten. Klimatförändringarna kommer att öka belastningarna på vattenresurser och förorenat dagvatten är idag en av de största källorna till att ytvattenresurser förorenas. Därför är det mycket viktigt att nationella riktvärden tas fram för att skydda dessa. Anders önskade detta i julklapp och undrade om riksdagsledamot Louise Meijer (m) kunde uppfylla denna önskan.

Till Pär Holmgren och Louise Meijer ställde Anders frågan om hur frågan bearbetas på EU-nivå. Louise svar var att frågan nu är lyft och att hon inser vikten av att vattenresurser skyddas.

“Nu är diskussionen på bordet och den ska fortsätta.”

Nästa session på programmet var diskussion med nordiska parlamentariker, där bland annat annat Alice Bah Kuhnke deltog. Alice höll ett oerhört starkt framförande om hur viktigt det är att alla som har möjlighet att skapa förändringar också måste göra allt för att åstadkomma det som behövs för att genomföra de åtgärder som krävs för att klara utmaningarna.

Alice och Anders diskuterade vikten av att skapa förändring genom emotionellt engagemang. Jag ställde frågan:
”Jag driver ett företag som erbjuder hållbara vattenreningslösningar, begränsat till den svenska marknaden. Hur jag kan bidra ännu mer för att skapa en värld som mina barn kan leva ett bra liv i? Hur kan jag och mitt företag bidra för att göra ditt arbete lättare?”

Alice svarade att det är ju precis det jag gör och att det bästa jag kan göra nu är att fortsätta påverka politiker, näringsliv och andra intressenter att sätta fokus på vattenfrågor.

Om COP25

FN:s klimatkonferens COP25 arrangeras i Spaniens huvudstad Madrid den 2–13 december av FN:s klimatkonvention UNFCCC. Under konferensen ska FN:s 196 medlemsländer diskutera klimatkrisens utmaningar.

Bilder från den tredje dagen på COP25 i Madrid

Skriv till oss!

15 + 8 =

Kristineholmsvägen 26 A
441 39 ALINGSÅS
+46 (0)322-12747