Select Page

Fjärde dagen – FN:s klimatmöte COP25 i Madrid

Dag 3 för oss på COP25 har bjudit på fantastiska presentationer, diskussioner och debatter. En av dagens höjdpunkter var projektet Hybrit i EU:s paviljong.

Idag på torsdagen hade vi på Swedish Hydro Solutions efter några intensiva och givande dagar möjlighet att lyssna på andra spännande föredrag och delta i paneldiskussioner och möten i Nordiska Rådets paviljong. Även om vi inte haft några officiella framträdanden under dagen fortsätter vi naturligtvis att verka för en hållbar förändring av vår bransch.

Världens energibehov

Bland annat närvarade vi vid en mycket intressant presentation av världens energibehov, som hölls av David Turk på IEA (International Energy Agency). Utsläppen av växthusgaser är högre än någonsin tidigare och det krävs drastiska åtgärder för att minska dem. Samtidigt finns det en målsättning att kunna leverera elektricitet till de cirka 850 miljoner människor som idag fortfarande inte har tillgång till el.

Världens beslutsfattare står inför uppgiften att fatta svåra beslut och det är ytterst viktigt att dessa fattas utifrån korrekt information. Hållbarhetsfokus är naturligtvis av yttersta vikt.

Här kan läsa mer om IEA:s rapport ”World Energy Outlook”:
https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2019

Vi träffade också Magnus Berndtsson, ordförande i Västra Götalands regionfullmäktige och samtalade med honom Sveriges miljöarbete och om allt vi lärt oss här på COP25.

The Green Deal, industrin och Hybrit

I onsdags presenterade EU-kommissionens nya ordförande Ursula von der Leyen sin utlovade ”Green Deal”, som konkret innehåller en rad nya mål: Till 2030 ska EU ha minskat sina utsläpp med 50 procent jämfört med 1990. 2050 ska unionen vara klimatneutral.  Detta kräver en omställning av europeisk industri. 

Med anledning av detta hölls ett antal seminarier i EU:s paviljong om hur denna omställning ska gå till. Det kanske mest spännande och konkreta exemplet är projektet Hybrit. Ett projekt som leds av SSAB, LKAB och Vattenfall och som syftar till att utveckla en fossilfri stålproduktion. 

I samband med presentationen av projektet Hybrit hade Isabella Löwin och Raffaele Mauro Petriccione (från EU:s generaldirektorat för genomförande av klimatpolitik och internationella klimatförhandlingar) en diskussion om EU:s ”Green Deal” och vad som behöver göras. ’

”Transition has so far made EU industry world leading and will continuosly make it more competitive. We’re way ahead the rest of the world and we need to stay in pole position “

Vi rekommenderar verkligen att ni läser mer om projektet på:
https://www.hybritdevelopment.com/

Tid för reflektion

Kvällen börjar nu gå mot sitt slut och vi börjar så smått göra oss klara att återvända till hotellet. Det kommer att ta ett tag att bearbeta allt vi varit med om här i Madrid, och det återstår att se om något av vårt hårda arbete ger resultat. Nu är det dags för reflektion. Har vi uppnått det vi ville och vad tar vi med oss härifrån?

Vårt huvudmål med deltagandet har varit att få direktkontakt med politiker och beslutsfattare för att belysa behovet och vikten av riktlinjer för dag- och länsvatten för att skydda våra vattenresurser. Och här har vi nått målet med råge och bearbetat politiker på olika nivåer på såväl nationell som europeisk nivå. Nu är frågan på bordet och vi kommer fortsätta att följa upp med de kontakter vi tagit.

Självklart var också ett mål att skapa nya kontakter med potentiella samarbetspartners och kunder.
Det har vi verkligen lyckats åstadkomma.

Imorgon åker vi hem, med det känns väldigt tillfredsställande att ha varit med och arbetat på högsta nivå för en hållbar förändring av vår bransch – för allas vårt bästa.

Om COP25

FN:s klimatkonferens COP25 arrangeras i Spaniens huvudstad Madrid den 2–13 december av FN:s klimatkonvention UNFCCC. Under konferensen ska FN:s 196 medlemsländer diskutera klimatkrisens utmaningar.

World Energy Outlook 2019

Här kan läsa mer om IEA:s rapport ”World Energy Outlook”:
https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2019

Hybrit-projektet

Lär mer om projektet som syftar till att utveckla en fossilfri stålproduktion. 
https://www.hybritdevelopment.com

Bilder från den tredje dagen på COP25 i Madrid

Skriv till oss!

9 + 4 =

Kristineholmsvägen 26 A
441 39 ALINGSÅS
+46 (0)322-12747