Select Page

Femte och sista dagen – COP25 i Madrid

Idag lämnar vi COP25 och Madrid. Efter att vi reflekterat över upplevelserna, möten och nya lärdomar och erfarenheter är det nu dags att fundera på vägen framåt.

Vad gör vi av allt detta? Som vi har berättat tidigare var vårt viktigaste mål med deltagandet på COP25 att få möjlighet att direkt få fram budskapet till politiker och beslutsfattare om vikten av nationella riktlinjer för utsläpp av förorenat dag- och länsvatten. Det har vi nu gjort och frågan är uppe på bordet, men nu gäller det också att fortsätta driva frågan framåt.

Det innebär att vi återigen behöver uppvakta de kontakter vi mött här på COP25, men även driva frågan på lokal och regional nivå. Konkret kommer detta innebära att vi genom möten, skrivelser och målmedvetet arbete kommer att uppvakta och bearbeta politiker, beslutsfattare, tjänstemän och tillsynsmyndigheter.

I ljuset av klimatförändringarna och att dessa kommer belasta våra begränsade vattenresurser ännu mer, anser vi att de frågor vi driver om riktlinjer måste prioriteras. Det är vårt vatten det handlar om och det handlar om att göra allt för att säkra våra barns och framtida generationers tillgång till rent vatten och en biologisk mångfald.

Nästa vecka ska vi boka in uppföljande möten med de riksdagsledamöter i miljöutskottet som vi träffade under veckan, för att driva frågan framåt. Vi behöver få fram detaljerna i vårt budskap och en tidplan för att se till att frågan prioriteras på det sätt vi vill.

En viktig del i det konkreta arbetet är att de nationella kraven även innebär att säker och miljömässigt hållbar teknik används för att uppnå dessa. Vi ser idag att i Sverige förekommer ofta direkt miljöfarliga kemikalier i samband med vattenhantering i byggprojekt, som dessutom ur ett arbetsmiljöperspektiv inte är bra lösningar.

Vi vill istället att dessa nationella krav kopplas till säker och miljömässigt hållbar reningsteknik. Under nästa vecka ska vi även boka in möten med lokala miljöförvaltningar.

Vi har erfarenheten, kompetensen och kontakterna för att driva frågan och därför kommer vi att ta ansvar för att få till en förändring. Det är ju faktiskt vår mission – ”Enabling sustainable change”.

Just nu är vi på väg hemåt, men räkna med att vi återkommer snart!

Tack alla som följt vårt arbete på COP25 i Madrid!

Om COP25

FN:s klimatkonferens COP25 arrangeras i Spaniens huvudstad Madrid den 2–13 december av FN:s klimatkonvention UNFCCC. Under konferensen ska FN:s 196 medlemsländer diskutera klimatkrisens utmaningar.

Skriv till oss!

12 + 13 =

Kristineholmsvägen 26 A
441 39 ALINGSÅS
+46 (0)322-12747