Select Page

Swedish Hydro Solutions har utsetts till Gasellföretag 2021

Vi kan stolt meddela att Swedish Hydro Solutions har utsetts till Gasellföretag 2021. Dagens industris undersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag i 21 län, och bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag.

Vad är Di Gasell?

Syftet med Di Gasell är att stödja och uppmuntra både svenskt näringsliv och de företagare som vågar satsa för att växa. Begreppet ”Gasellföretag” myntades av den amerikanske forskaren David Birch. Han menade att det är små snabbt växande företag som skapar de flesta nya jobben, till skillnad från stora etablerade företag som ofta effektiviserar och minskar sysselsättningen.

För Dagens industri är syftet med tävlingen är att ge inspiration, praktisk kunskap och goda förebilder till entreprenörer. Utmärkelsen går till de snabbast växande företagen i Sverige.

Vad betyder utmärkelsen?

– Det här är viktigt för oss. Utmärkelsen är mer än bara ett pris. Vi har arbetat hårt och målmedvetet för att åstadkomma en hållbar förändring inom de branscher vi verkar i. Vår framgång betyder att allt fler entreprenadföretag väljer hållbara lösningar istället för traditionella vattenreningsmetoder. Detta är ett kvitto på att vi faktiskt gör skillnad för miljön på riktigt, säger Ingrid Lindqvist, CFO på Swedish Hydro Solutions.

Vi levererar ett högt värde till våra kunder och det är en del av vår framgång. Företagen har börjat förstå hur de ska räkna på våra tjänster, och även ta med besparingarna i sina kalkyler. Traditionella metoders tankbilstransporter, filterbyten eller stopp i produktionen är kostsamma och vår teknik är därför ett bättre alternativ.

– Hållbarhetsfrågor och viljan att minska sitt klimatavtryck finns i på alla företags agenda – både hos beställare och de entreprenadföretag som är våra kunder. Men de stora besparingarna görs för miljön, säger Ingrid.

Gasellkriterier

För att utses till Gasell måste företaget uppfylla alla kriterier. Det görs dessutom en helhetsbedömning av bolaget där ytterligare parametrar som visar på sund verksamhet vägs in.

Ett Gasellföretag har:

  • En nettoomsättning som överstiger 10 miljoner kronor, enligt den senaste årsredovisningen.
  • Minst tio anställda, enligt den senaste årsredovisningen.
  • Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i den fyraåriga undersökningsperioden.
  • Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren.
  • Ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren.
  • I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
  • Sunda finanser.

 

Mer information om Gasellutmärkelsen hittar du här

 

Så här glada blev vi!

Vi levererar ett högt värde till våra kunder och det är en del av vår framgång. Företagen har börjat förstå hur de ska räkna på våra tjänster, och även ta med besparingarna i sina kalkyler.

Ingrid Lindqvist

CFO, Swedish Hydro Solutions

Fler nyheter

Skriv till oss!

10 + 5 =

Kristineholmsvägen 26 A
441 39 ALINGSÅS
+46 (0)322-12747