Select Page

Första reningsutrustningen till Hagalund

I Hagalund i Solna pågår arbetet med den arbetstunnel som ska möjliggöra utbyggnaden av tunnelbanan till Arenastaden genom Solna. Förberedande arbeten startade redan under våren 2020, och vår första anläggning till entreprenaden har just skickats dit.

Stockholm växer och tunnelbaneutbyggnaden pågår på flera platser i Stockholm. Sedan i våras pågår förberedande arbeten för en arbetstunnel i Solna som ska leda fram till den framtida tunnelbanestationen Södra Hagalund. I januari ska tunneln börja sprängas ut.  Arbetena görs av Implenia Sverige AB på uppdrag av Region Stockholm.

Arbetstunneln som påbörjades i våras, med efterföljande spontarbeten och markförstärkningar i somras, ska nu börja sprängas ut. Tunnlarna förstärks allteftersom genom att man injekterar sprutbetong – ett slags mikrocement som förhindrar grundvattnet att tränga igenom de sprickor som bildas vid sprängningsarbetet.

Vår reningsanläggning tar hand om finpartiklarna i processvattnet, men hanterar även sexvärt krom och borrkax från arbetet i samband med tunneldrivningen.

– Det känns väldigt roligt att ha kommit igång med vår Stockholms-etablering på allvar, säger Erik Tholén, projektledare på Swedish Hydro Solutions.

Arbetstunneln och den efterföljande huvudtunneln är vårt andra projekt i Stockholm, och vi räknar med att vara igång i cirka 12 månader, säger Erik. Eftersom Swedish Hydro Solutions är med redan från starten installerar vi även vårt eget kontrollsystem, så att vi kan få feedback från anläggningen i realtid.

– Vi räknar med att processvattnet stundtals kommer att ha högt pH-värde. Dessutom kan finpartiklarna vara oladdade och ha en annorlunda form än normalt, menar Erik.

Arbetstunneln blir tillräckligt bred för att två lastbilar ska kunna mötas och den går ner ca 40 meter under markytan. Arbetet innefattar borrning, sprängning och tätning för att förhindra grundvattengenomträngning – precis som för den kommande huvudtunneln.

Sprängningsarbetet är beräknat att komma igång vecka 8 och om 12 månader räknar vi med att utöka anläggningen för att ta hand om de volymer som arbetet med huvudtunneln kommer att kräva.

Följ oss i sociala medier

Fler bilder

Skriv till oss!

4 + 1 =

Kristineholmsvägen 26 A
441 39 ALINGSÅS
+46 (0)322-12747