Select Page

Hamnbanan i Göteborg

I dagarna fick Swedish Hydro Solutions en beställning från Skanska på att hantera vattenreningen för utbyggnaden av järnvägslänken Hamnbanan i Göteborg. Behovet av godstransporter på järnväg ökar ständigt och därför byggs den enkelspåriga järnvägslänken om och blir dubbelspårig.

Projekt Hamnbanan består av tre etapper. Två av dem står redan klara, nämligen sträckorna Pölsebo-Skandiahamnen samt Kville bangård och Marieholmsbron. Den sista sträckan Eriksberg-Pölsebo är 1,9 kilometer lång och går från ungefär Eriksbergs köpcentrum till Älvsborgsbron.

Swedish Hydro Solutions kommer att ansvara för reningen av dagvattnet från entreprenaden som enligt planen ska stå färdig för godstrafik redan i december 2023. Projektet är i sig tekniskt komplicerat, eftersom det innefattar ett 1,1 kilometer långt bergtunnelbygge, omfattande mark- och grundläggningsarbeten samt stora betongarbeten – alltihop mycket nära de bostäder som uppförts i området de senaste decennierna. Man måste också ta hänsyn till det känsliga naturområdet Krokängsparken, vilket ställer extra höga krav på vattenreningen.

Swedish Hydro Solutions drar igång sitt arbete redan i februari 2020 och räknar med att ha som mest hela fyra anläggningar igång samtidigt, på olika platser i entreprenaden.

– Det är mycket som ska hända samtidigt, säger Anders Lindqvist, VD för Swedish Hydro Solutions. Den långa tunneln byggs för att frigöra yta för ytterligare ett par tusen bostäder, det ska anläggas en konstgräsplan för Eriksbergs IF, och vi har både bostäder och skyddade naturområden att värna om.

– Swedish Hydro Solutions har kunskapen och tekniken för att hantera alla de här olika utmaningarna på ett hållbart och ekonomiskt fördelaktigt sätt. Det har vi visat genom de projekt vi tidigare genomfört, fortsätter Anders.

– Och det känns roligt att vara med på Hamnbanan. Godstrafiken från Göteborgs hamn ökar och därför är sträckan en viktig länk för hela transportsystemet i Sverige. Vi är glada över att kunna bidra med vår expertis, och se till att vattenreningen sköts både effektivt och hållbart.

Skriv till oss!

11 + 10 =

Kristineholmsvägen 26 A
441 39 ALINGSÅS
+46 (0)322-12747