Select Page

”Kort steg mellan idé och verklighet”

Andreas Pettersson har varit med när Swedish Hydro Solutions utvecklats från affärsidé och uppstart, till fåmansföretag och nu entreprenör som driver de största vattenreningsprojekten i Sverige, med sina egna helt unika lösningar.
– Vi är vassast i branschen, säger han stolt.

Det har gått fort. 2017 bestod Swedish Hydro Solutions bara av grundarna Anders Lindqvist och Jakob Sjöberg och Ingrid Lindqvist. Som första anställd på företaget har Andreas fått vara med om hela resan, och att utveckla designen på det som blivit Swedish Hydro Solutions signum: hållbar vattenrening.

Bakgrunden

Andreas Pettersson har en examen i kemi från Göteborgs universitet och har också pluggat biologi, en utbildning som har kommit väl till pass. Han började som fälttekniker och ett år senare blev han projektledare, med övergripande ansvar för att få framdrift i projekten och ro dem i land. Men fortfarande är företaget så pass litet att det inte är fråga om något rent kontorsjobb. Han är ute i fält i snitt två av fem dagar, men det varierar mycket under året.

Omväxling som stimulerar

Vid etablering av ett nytt vattenreningsprojekt går fältarbetet in i ett intensivt läge. Likadant vid avslut. Däremellan kan projektledaren koncentrera sig mer på administration, kundförfrågningar – och nya offerter. Projektledaren gör då bedömningar utifrån de potentiella kundernas olika önskemål om utrustning, flödesparametrar och krav på rening bland annat, för att kunna presentera rimliga budgetar.

Andreas Pettersson har mellan tre och fem projekt igång som löper parallellt. Just nu jobbar han med två projekt i Göteborg, ett sjukhusbygge i Malmö och med Förbifart Stockholm.

– Malmö löper på bra, så där har jag bara varit två gånger i år. Stockholm har jag åkt till en gång i månaden nu under hösten.

Ute i fält står projektledaren och fältteknikern ofta och jobbar sida vid sida, som Andreas beskriver det, även om projektledaren har lite mer kontakt med kunderna och kanske delegerar lite mer till teknikern. Rollerna och arbetsuppgifterna är inte huggna i sten och hierarkierna lyser med sin frånvaro. Den familjära stämningen på företaget är påtaglig, liksom de korta beslutsvägarna.

– Det är ett kort steg mellan idé och verklighet. Vi är alla nyfikna och vill testa nya lösningar. Vill jag prova något måste det inte gå mellan fem skrivbord först.

Andreas Pettersson håller ett vakande öga vid etableringen av anläggningen vid Malmö Nya Sjukhus.
FOTO: Kasper Dudzik

Ett varierande och utmanande jobb

Roligast på jobbet är de mest utmanande projekten. När ett smutsigt och krävande vatten kommer ut som rent dricksvatten. Mest stolt är Andreas över att ha varit med om hur Swedish Hydro Solutions vattenreningssystem har utvecklats, från tidiga prototyper till färdig produkt.

Många på företaget lyfter fram miljöaspekten som en drivkraft. För Andreas är den mer en bonus. Att han jobbar på ett företag som driver på utvecklingen mot hållbarare vattenrening är inget han tänker på dagligen. Det har liksom blivit så självklart, säger han. Det han snarare går och funderar på och tycker är roligt, är de tekniska detaljerna. Hur han ska lösa projektet i Stockholm, så att det rullar på.

Man måste vara lite klurig för att passa som projektledare på Swedish Hydro Solutions, menar Andreas. Tycka om att tänka ut nya lösningar på problem som kan uppstå, vara flexibel och kunna anpassa sig efter olika förutsättningar. Fatta snabba beslut.

– Och så måste man funka i grupp. Både ut mot kunderna – man måste gilla att ta sig an deras utmaningar – och inåt i företaget. Vi arbetar mycket tillsammans. 

Framtiden då? Hur ser den ut för företaget och för Andreas själv?

– Vi kommer att växa, det är alldeles uppenbart. Vi håller på att få rutiner på plats för att det ska bli enkelt för nyanställda att komma in i företaget. Det har vi inte riktigt hunnit med tidigare, men det blir ännu viktigare nu när vi blir fler.

– Swedish Hydro Solutions kommer att ha en betydande roll inom vattenrening både i Sverige och utomlands framöver. Riktigt vart skutan reser får vi se. Men jag hade tänkt åka med i alla fall.

Egenskaper en projektledare behöver enligt Andreas:

  • Kundfokuserad. Gilla att ta sig an kundernas utmaningar
  • Flexibel. Kunna fatta snabba beslut
  • Funka bra i grupp. Både internt och externt.

Skriv till oss!

9 + 1 =

Kristineholmsvägen 26 A
441 39 ALINGSÅS
+46 (0)322-12747