Select Page

Möt Erik Tholén

Vetgirig och påhittig. Det är bra egenskaper för den som vill arbeta som projektledare på Swedish Hydro Solutions, menar Erik Tholén.

– Och lite mod krävs också. Man ger sig i kast med saker man inte vet så mycket om alltid. Men vi har stor hjälp av varandra.

Erik Tholén är geovetaren som blev miljöinspektör som blev försäkringssäljare, och som nu arbetar som projektledare på Swedish Hydro Solutions sedan 2018.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

– Jag har två slags arbetsdagar. Kontorsdagarna består av kontakt med kunder, skriva offerter och fakturaunderlag, göra riskananlyser, dokumentera. Eftersom vi jobbar mycket med produktutveckling pratar jag med leveratörer om idéer kring hur man kan lösa olika slags problem. Det vi köper in måste ofta modifieras så att det passar med vår verksamhet, eftersom tekniken och utrustningen är ny.

– Den andra typiska arbetsdagen är fältarbete, i snitt en dag i veckan även om det kan variera mycket. Ibland kan man vara ute en hel vecka om man har många projekt igång som behöver tittas till, säger Erik.

Som projektledare är man med både vid etablering och avetablering och gör platsbesök däremellan. En etablering tar ungefär två dagar. I omfattande projekt sköts ofta den löpande tillsynen av kundens egen personal, som då behöver utbildas i Swedish Hydro Solutions speciella vattenreningsteknik. Det ansvarar projektledaren för.

Vid platsbesöken kontrolleras att allt går som det ska. Man kan behöva justera doseringen i vattenreningen och tillsätta kemikalier, eller byta ut någon del som kan ha gått sönder. En hel del handlar om att hantera oförutsedda situationer – det är ganska vanligt att projekt förändras under tiden, berättar Erik.

– Plötsligt är det mycket mer vatten än beräknat som behöver renas, så måste man bygga ut. Eller så måste hela vattenreningen flyttas för att just den ytan behövs till något annat på byggarbetsplatsen.

Vad är mest givande med ditt jobb?

– Vi gör något riktigt bra för miljön och världen. För djur och växter i vattendragen och i förlängningen för människan. Det känns tillfredsställande. Det är alltid kul när kunderna blir överraskade av hur bra vår reningsteknik fungerar, när jättegrisigt vatten går in ena hållet och kommer ut helt klart.

– Man får lära sig en massa nytt och utmana sig själv, det tycker jag om. Vi jobbar med ny teknik – det blir inte rätt första gången. Eller andra eller tredje eller ens fjärde alltid. Men det är en tillåtande arbetsplats och lätt att fråga varandra, vi jobbar tillsammans.

– Det är också en arbetsplats som har fokus på att medarbetarna ska må bra och ha roligt. Vi gör mycket tillsammans, bland annat gemensammamotionsaktivitetervarje vecka – för den som vill.

Hur ser framtiden ut?

– Vi har massor att göra redan idag, så helt klart kommer vi att växa geografiskt, kanske också till andra affärsområden. Personligen tycker jag att det vore spännande att jobba med vattenfrågor för FN, med vattenrening i flyktingläger exempelvis. Där skulle vår teknik kunna göra en livsavgörande insats. Vi har redan ett EU-projekt igång och vill vara med och bidra till långsiktig hållbar utveckling.

Skriv till oss!

10 + 2 =

Kristineholmsvägen 26 A
441 39 ALINGSÅS
+46 (0)322-12747