Select Page

Masthugget i Göteborg förändras​

Swedish Hydro Solutions har nyligen etablerat en anläggning för rening av schaktvatten där Masthugget Väst ska uppföras.
– Vi tar hand om vattenreningen för detta delprojekt på uppdrag av LPE Sverige AB. Till att börja med handlar det om ett maxflöde på 8 m3/h på ett uppschaktat område av 100×50 meter, berättar Erik Tholén som är projektledare på Swedish Hydro Solutions.

Masthugget Väst är en del av den framväxande stadsdelen Masthuggskajen och i området har det bedrivits industriell verksamhet sedan första halvan av 1600-talet.

– Det är svårt att veta vad som väntar oss, säger Erik Tholén och förklarar:

– Under den gamla parkeringsplatsen mellan Masthuggstorget och Götaleden finns fyllmassor från all möjlig verksamhet, smedjor, metallverkstäder, armaturfabriker och båtbyggartomter för att nämna några. Jordmassorna har skiftande färg och det luktar oljigt eller fränt på olika platser i schaktet.

Många föroreningar i marken

Tillsynsmyndigheten har hårda krav på vattenreningen, men känner naturligtvis redan till att det finns föroreningar i marken. Göteborgs Stads Fastighetskontors undersökning visar att de främst består av bly, koppar, kadmium och zink, men det förväntas även förekomma PAH:er (polycykliska aromatiska kolväten) samt andra petroleumkolväten.

– Vi kan heller inte utesluta klorerade lösningsmedel, säger Erik Tholén.

Historiska förklaringar

Det var när det inte längre fanns plats för sjöfartens alla anläggningar innanför stadens murar som många skrymmande hamnverkstäderna flyttades ut. Vid stranden nedanför Stigberget var älven tillräckligt djup för att tillåta anläggningar för sjöfart och Stigbergsängen, som området då hette, valdes därför ut. Namnet Masthugget, som är belagt från 1647, syftar på tillverkningen av skeppsmaster som förekom i detta hamnområde, som senare kom att bli centrum för Göteborgs sjöfartsnäringar.

Under schaktningsarbetet har man hittat flera gamla kajer. Även en del 1800-talsporslin och några kritpipor har kommit i dagen.

Arbetet

Swedish Hydro Solutions levererade snabbt en plug-and-play-anläggning baserad på vår egen kitosanteknik samt efterföljande sedimentation. På bara en vecka från kundens beställning stod anläggningen på plats och var i drift.

– Vi kommer att kunna släppa ut det renade vattnet direkt i dagvattennätet. Just nu avvaktar vi analysresultatet på de vattenprover som skickats in till laboratorium, men det ser lovande ut, säger Erik Tholén, som bedömer att projektet kommer pågå ungefär tre månader.

 

Följ oss i sociala medier

Skriv till oss!

6 + 6 =

Kristineholmsvägen 26 A
441 39 ALINGSÅS
+46 (0)322-12747