Select Page

Ny spårvagnsdepå på Ringön

Swedish Hydro Solutions har fått i uppdrag att sköta vattenreningen för den nya spårvagnsdepå som Skanska bygger på uppdrag av Västra Götalandsregionen, Västfastigheter på Ringön i Göteborg.

Den nya depån ger förutsättningar för en framtida utökning av spårvagnstrafiken och beräknas vara klar i februari 2024.

Det här är ett stort projekt, och eftersom starten blev förskjuten fick vi på kort tid etablera en relativt stor anläggning. Jag är stolt över vad vi lyckats åstadkomma, säger marknadschef Anders Lindqvist..

Utifrån tidigare miljötekniska undersökningar, områdets historik och den provtagning som gjorts av Enrecon, förväntas föroreningarna mest bestå av aromatiska organiska föreningar, förekommande i drivmedel som bensin och diesel. Det innebär även att tungmetaller som bly, vilket fanns i drivmedel fram till 1992, förekommer.

Men Ringön har varit ett industriområde sedan 1890-talet. Här har funnits allt från metallindustrier och bilskrotar till varvsindustri och järnvägsdepåer. Ytbehandlingsprocesser som galvanisering, träimpregnering och klorerade lösningsmedel ger en förväntad hantering av även zink, koppar, arsenik och klorerade alifatiska kolväten (CAH).

– Provtagning kommer att utföras kontinuerligt för att säkerställa att vattenreningsanläggningen gör vad den ska. Men det här är föroreningar som vår reningsteknik klarar av på ett mycket bra sätt, säger Anders Lindqvist.

Följ oss i sociala medier

Fler nyheter

Skriv till oss!

11 + 12 =

Kristineholmsvägen 26 A
441 39 ALINGSÅS
+46 (0)322-12747