Select Page

Om Swedish Hydro Solutions

Swedish Hydro Solutions är baserat på decennier av kunskap och erfarenhet. Vi erbjuder kunskap, unika produkter och utrustning för effektiv rening av stora volymer vatten. Vi möjliggör en hållbar förändring av vattenreningsbranschen.

Marknadens bästa vattenreningsmetod

Med marknadens effektivaste och mest hållbara metoder renar vi smutsigt läns- och dagvatten från markentreprenader. Vi renar även processvatten från gruvindustrin, från berg- och grustäkter och vatten från fastighetsbyggen eller från infrastrukturprojekt som broar, järnvägar och vägar.

Det finns ingen annan metod som kan konkurrera med den lösning vi erbjuder. Ingen annan kan rena stora mängder vatten lika effektivt, enkelt och kostnadseffektivt. Och detta helt miljövänligt med biologiskt nedbrytbart förbrukningsmaterial, utan de hälsoskadliga och miljöfarliga ämnen som andra metoder använder sig av.

Förebygger världens största miljöproblem

Ett av världens absolut största miljöproblem är förorenat vatten, och FN:s globala mål i Agenda 2030 är mycket tydliga. Vatten är ett samhällsfundament som behövs till att producera energi och mat. Samtidigt är rent vatten en bristvara i många delar av världen. Även i Sverige, där vi hitintills har varit bortskämda med tillgång till rent vatten, blir vattenfrågan ett allt större problem. Därför är det viktigt att vi skyddar våra vattenresurser. Samtidigt har det inte funnits några effektiva vattenreningsmetoder för länsvatten och dagvatten i Sverige eller i Europa – förrän nu. Swedish Hydro Solutions innovativa lösningar bidrar aktivt till en bättre värld och förändrar miljöpolitiken i Europa.

Se filmen om oss från Swedbank Rivstart 2017

Skriv till oss!

12 + 13 =

Kristineholmsvägen 26 A
441 39 ALINGSÅS
+46 (0)322-12747