Select Page

Starten på en förändring

Lagkrav driver teknikutveckling och förändring. Så började alting i USA, och så kan det också börja här i Sverige. Vi har tekniken på plats.

Vår historia

Bolagets grundare Anders Lindqvist och Jakob Sjöberg har bakgrund inom geologi respektive miljövetenskap. Anders Lindqvist arbetade tidigare som miljökonsult med stora markentreprenader och Jakob Sjöberg utvecklade vattenreningsteknik i USA. När de 2013 samtalade om vattenrening insåg de att det finns en enorm brist på fungerande teknik i Sverige och Europa, samtidigt som problemen kan lösas med befintlig reningsteknik som används i USA.

När EU införde sitt ramdirektiv för vatten – vattendirektivet –fanns det inte någon metod i Europa som på allvar kunde rena läns-, dag- och processvatten till de kvalitetskrav som ställdes. Därför har myndigheterna gett många dispenser till projekt som kunnat släppa ut orent vatten rakt ut i svenska vattendrag. I de projekt där man inte fått dispens har man istället kört vattnet till dyr deponi. Och i en del riktigt stora projekt har man använt dyra och komplicerade reningstekniker som involverar miljöfarliga och hälsovådliga kemikalier. I ytterligare andra har man försökt minimera behovet av vattenrening – en process som är komplicerad och som ger liten effekt. Situationen har varit likadan i hela Europa. I USA har det däremot funnits en fungerande vattenreningsmetod sedan slutet av 1990-talet.

I USA introducerades lagen Clean Water Act redan på 1970-talet, och implementerades för bygg- och anläggningsvatten på 1980-talet. Lagen ställer krav på läns- och dagvatten och är en av världens hårdaste vattenlagar. Den ger inga möjligheter till dispenser och den tillåter inga flockningsmedel som består av miljöfarliga kemikalier. Eftersom det på 1980-talet inte fanns någon teknik som klarade av de höga kraven så var det i de nordvästra delstaterna inte möjligt att ha markentreprenader igång under årets fem regnigaste månader, från november till mars. 

Lagkraven drev därför på teknikutvecklingen i USA.

En av dem som gav sig på att utveckla en ny metod var John Macpherson. Han valde att titta närmare på kitosan, ett ämne som utvinns från krabbskal, eftersom det koagulerar blod och används som blodstoppare inom sjukvården. Kitosan visade sig även ha väldigt bra flockningsegenskaper för vatten. John Macpherson utvecklade tekniken och fick den certifierad av delstatsmyndigheterna. Därmed blev metoden inskriven i regelverket som en godkänd reningsmetod och de nordvästra staterna kunde börja driva markentreprenader under årets samtliga månader.

Den nya reningsmetoden var bra, men den var även dyr och komplicerad. Men eftersom metoden skrevs in i regelverket så finns det inga incitament att vidareutveckla tekniken i USA.

När Anders Lindqvist och Jakob Sjöberg såg behovet för effektiv vattenrening även i Europa, bestämde de sig för att ta fram en lösning som passar de europeiska behoven för vattenrening. Tillsammans med John Macpherson vidareutvecklade de metoden baserad runt kitosanflockning till att bli enklare, effektivare och billigare. 2015 introducerades lösningen på den svenska marknaden. Så nu kan svenska företag enkelt följa EU:s vattendirektiv och driva sina projekt i hamn.

Skriv till oss!

9 + 2 =

Kristineholmsvägen 26 A
441 39 ALINGSÅS
+46 (0)322-12747