Select Page
Alingsås, 2022-12-12

PFAS i MSB:s släckvatten renat till omätbara nivåer ​

Från skyhög PFAS-halt ner till nivåer som är omätbara. Och över 99% rening av olika tungmetaller. Ett test för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) visar hur effektivt Swedish Hydro Solutions filterlösning med BioMedia renar bort miljögifter från vatten som använts till att släcka bränder.

I släckvatten från bekämpning av bränder finns giftiga och cancerogena PFAS-ämnen (per- och polyfluoralkylämnen), men även olika ohälsosamma tungmetaller. För att undvika att dessa ämnen hamnar i naturen och i dricksvattnet undersöker MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, vilka möjligheter som finns att rena det släckvattnet som genereras när Sveriges räddningstjänster släcker bränder.

En teknik klarade både PFAS och metaller

Sex olika bolag bjöds in till MSB:s anläggning i Revinge utanför Lund för att testa hur bolagens olika tekniker kan rena släckvatten, som i detta fall var en blandning av vatten från bilbrand och från husbrand. Det filtrerade vattnet skickades sedan till oberoende laboratorium som analyserade reningsgraden.

Swedish Hydro Solutions BioMediafilter renade både PFAS och metaller, dessutom med en extremt hög reningsgrad. Filtret minskade halten PFAS slv11 från 1 050 ng/l till under detektionsgränsen på 2,5 ng/l. Samtidigt minskade halten metaller – såsom kadmium, krom, nickel, järn, zink och koppar – med runt eller över 99 % för varje enskild metall.

För flera av metallerna uppnåddes över tio gånger effektivare rening jämfört med de andra reningsmetoder som utvärderades i testet.

– Att skydda våra vattenresurser från PFAS och metaller är viktigt både för den biologiska mångfalden och för människors hälsa, säger Jakob Sjöberg, grundare och teknikchef på Swedish Hydro Solutions.

BioMedia är ett kraftigt verktyg för att filtrera bort dessa farliga ämnen på ett kostnadseffektivt sätt, säger Jakob Sjöberg.

Ytkemi som är högeffektiv mot miljögifter

Den lösning som Swedish Hydro Solutions använde vid MSB:s test bestod av två filterhus fyllda med BioMedia. Det är en produkt som tillverkas av trämaterial och på många sätt liknar aktivt kol. Men tack vare den unika tillverkningsmetoden får BioMedia en ytkemi som effektivt binder till sig en stor mängd olika miljögifter.

Utöver BioMedia så var det första filterhuset dessutom toppat med en oljeabsorbent från Swedish Hydro Solutions partner Biosorbe. Det var en stor fördel med MSB:s släckvatten, vilket hade en tydlig lukt av petroliumprodukter.

– BioMedia renar olja utan problem, men Biosorbes oljeabsorbent är ett effektivt primärt reningssteg när vattnet innehåller en större mängd petroliumprodukter. Genom att använda en extra oljeabsorbent som ett första reningssteg förlängs livslängden för BioMedian så att det räcker en mycket längre tid till att få bort PFAS och metaller.

Under testet med att rena släckvatten från MSB satte Swedish Hydro Solutions upp en liten testanläggning bestående av två filterhus med BioMedia, varav det första var toppat med en oljeabsorbent från Biosorbe.

Få filtersteg ger kostnadseffektiv lösning

För att ens komma i närheten av den reningsgrad BioMedia uppnår gällande både PFAS och metaller – fast med konventionell teknik – så hade man behövt kombinera aktivt kol, som är effektivt mot organiska föroreningar som PFAS, med dyr jonbytarteknik, som är effektivt mot metaller. Sammantaget hade det blivit en dyr lösning.

Eftersom Biomedia med få filtersteg renar både PFAS och metaller extremt effektivt så blir det en väldigt kostnadseffektiv lösning, säger Jakob Sjöberg.

Skalbar teknik

BioMedia levereras i standardutförandet i filterhus om en kubikmeter. Det skulle därför kunna placeras på ett släp, om MSB skulle vilja ha en mobil lösning för att filtrera släckvatten direkt vid en brandplats. Ett eller två Biomediafilter har inga problem att hantera släckvattnet från till exempel en bilbrand.

– Efter släckning av en bil genereras normalt några hundra liter släckvatten. Ett BioMediafilter har kapacitet att filtrera cirka 1 000 liter vatten på 15 minuter. Så för ett par hundra liter vatten från en bilbrand skulle reningen bara ta några minuter, när man väl kommit på plats och kopplat upp pumpen.

Om myndigheten istället skulle vilja samla upp släckvattnet i en tankbil, för att sedan rena det vid en permanent reningsanläggning, så fungerar Biomedia lika bra till det.

– BioMediafilter är enkelt att skala utefter reningsbehov. Ju mer vatten som behövs renas, desto fler filter lägger man till, helt enkelt. BioMedia är en färdig produkt som finns tillgänglig på marknaden, för småskaliga punktinsatser såväl som för storskalig rening, säger Jakob Sjöberg.

Reningsresultat

PFAS slv11

In: 1 050 ng/l
Ut: <2,5 ng/l (icke-detekterbart)
Reduktion: 99,8–100 %

Järn

In: 6,32 mg/l
Ut: 0,0330 mg/l
Reduktion: 99,5 %

Zink

In: 17 000 µg/l
Ut: 52,9 µg/l
Reduktion: 99,7 %

Nickel

In: 49,2 µg/l
Ut: 0,60 µg/l
Reduktion:  98,78 %

Koppar

In: 302 µg/l
Ut: 1,32 µg/l
Reduktion: 99,5 %

 

Det är viktigt för både den biologiska mångfalden och för människors hälsa att vi skyddar våra vattenresurser från PFAS och metaller.

Jakob Sjöberg

Grundare och Teknisk chef, Swedish Hydro Solutions

Fakta BioMedia

BioMedia är ett speciellt framtaget filtermedia som renar PFAS, organiska miljögifter och metaller. Den produceras av trämaterial som genom en särskild upphettningsprocess får en mycket stor ytarea och en ytkemi som fungerar annorlunda jämfört med vanligt aktivt kol. Denna ytkemi ger en högeffektiv förmåga att sorbera och binda in de ämnen som behöver renas ut.

Vill du veta mer?

Carl-William Kalholm

Försäljningsansvarig

+46 723 05 80 85
carl-william.kalholm@swehydro.com

Fler nyheter

Skriv till oss!

2 + 15 =

Kristineholmsvägen 26 A
441 39 ALINGSÅS
+46 (0)322-12747