Select Page

Vinnare i tävlingen Rivstart

Entreprenörer som kan göra världen lite bättre. De belönas i tävlingen Swedbank rivstart.
Swedish Hydro Solutions är en av vinnarna som med sin teknik minskar miljöpåverkan från byggen och industri.

Vinnare i nationell entreprenörtävling

4 321 bidrag skickades in till entreprenörtävlingen Swedbank rivstart. Av dessa valdes 15 finalister ut, vilka fick presentera sina bidrag för en jury som bland annat bestod av Swedbanks vd Birgitte Bonnesen, diplomaten Jan Eliasson och miljöprofessorn Johan Rockström.

Juryn utsåg tio vinnare, som fick vardera 250 000 kronor till att utveckla sin verksamhet. Ett av de vinnande bidragen är Alingsåsbolaget Swedish Hydro Solutions, vars patenterade teknik renar smutsigt vatten genom att sedimentera partiklar med hjälp av kitosan, ett biologiskt nedbrytbart ämne som utvinns ur krabbskal.

Juryns motivering är att bolaget sätter fokus på en lösning som minskar industrins negativa påverkan på naturen och vattenresurserna.

– Under många år har det inte funnits någon effektiv vattenreningsteknik. Istället har myndigheterna ofta gett dispens från lagkraven. Eller så har man renat med hälsovådliga kemikalier alternativt deponerat vattnet, vilket är väldigt dyrt, säger Anders Lindqvist, vd på Swedish Hydro Solutions.

Med Swedish Hydro Solutions vattenreningslösningar går det att rena stora volymer vatten både snabbt och billigt, menar han.

– Vår teknik kan hantera den vattenproblematik som branschen står inför. Då behöver myndigheterna inte längre ge dispenser från lagkraven. Eftersom vi har samma lagstiftning i hela EU kan detta komma att förändra praxis i många länder.

Vinsten på 250 000 kronor tänker bolaget använda till att utveckla vattenreningstekniken genom att koppla upp den mot molnet så att den går att styra och övervaka på distans. Man har även som mål att expandera ut i EU.

– Vi håller på att ta fram strategier för en expansion. Målet är att skaffa samarbetspartners i EU-länder där utmaningarna och lagstiftningen liknar dem i Sverige. Om vi lyckas få igång ett projekt i Europa under år 2018 så är det bra.

Hur kändes det när du fick reda på att ni vann?

– Att vara en av de tio som vann var en fantastiskt skön känsla. Det är en kvalitetsstämpel och ett kvitto på att allt det hårda arbete vi lagt ner under de senaste åren, att vi faktiskt gör rätt saker, säger Anders Lindqvist.

Fakta

Juryns motivering

”En innovation som sätter fokus på en lösning för att minska industrins negativa påverkan på naturen som helhet och i synnerhet våra vattenresurser. Den ger därmed företag möjlighet att ta större ansvar och hänsyn till vår miljö utan att ge avkall på sin långsiktiga ekonomiska lönsamhet. Värdig vinnare av Swedbank rivstart är Anders Lindqvist med kompanjoner.”

Swedbank Rivstart

Entreprenörtävling som går ut på att hitta entreprenörer som har en stark affärsidé vilken kan göra världen lite bättre.

Kort om Swedish Hydro SOlutions

Vattenreningsbolaget Swedish Hydro Solutions erbjuder kunskap samt unika produkter och utrustning för effektiv och miljömässigt hållbar rening av stora volymer vatten.

Så funkar Swedish Hydro Solutions vattenrening

Partiklar sedimenteras så att de sjunker med hjälp av det biologiskt nedbrytbara flockningsmedlet kitosan, vilket utvinns från krabbskal. Vattenlösta föroreningar filtreras bort med hjälp av specialbehandlat kol, som utvinns från träsly, vilket har en högaktiv ytkemi och renar upp till 99,9 procent.

 

För mer information, vänligen kontakta

Anders Lindqvist, 0727-47 67 47
anders@staging-swehydro.velumi.site

Video: Vinnarporträtt Rivstart – Swedish Hydro Solutions

Fler bilder

Skriv till oss!

10 + 12 =

Kristineholmsvägen 26 A
441 39 ALINGSÅS
+46 (0)322-12747