Select Page

Arbetstunnel Hagalund

Kitosanflockning vid tunneldrivning i stor skala är mycket effektivt. Entreprenadföretaget Implenia ville testa att använda samma teknik som i flera av Västlänken-projekten, och köpte därför loss en hel anläggning med serviceavtal från Swedish Hydro Solutions.

Arbetstunnel i Hagalund

Gula linjen är arbetsnamnet på en ny tunnelbanesträckning i Stockholms stad, vilken kommer stå klar i slutet av 2020-talet. Men för att kunna bygga huvudtunneln i den nya sträckningen behöver man först driva fram en arbetstunnel, ett projekt som sköts av entreprenadföretaget Implenia.

Arbetstunneln och huvudtunneln är två enskilda projekt, men båda har samma behov av att rena det länsvatten som genereras vid en tunneldrivning. Därför ville beställaren Region Stockholm att vattenreningsutrustningen skulle köpas in av det första projektet – och sedan överlämnas till det andra. För Implenia skapade detta krav ett gyllene tillfälle. Man ville nämligen i egen regi och i större skala testa den reningsutrustning man använt den med stor framgång i projektet Johannelund – utrustning från Swedish Hydro Solutions.

Köpt anläggning med serviceavtal

I projektet Johannelund användes Swedish Hydro Solutions teknik som ett komplement till Implenias befintliga reningsanläggning. Implenias egna anläggningar renar vatten med hjälp av sedimentering, men hanterar inte vattenlösliga metaller, vilket Swedish Hydro Solutions kan göra. Och i projektet Arbetstunnel Hagalund vill man se hur tekniken fungerar helt fristående.

– Vi funktionstestar hela systemet för att se om Swedish Hydro Solutions teknik är applicerbar med vår verksamhet. Vi driver tunnlar, vilket skiljer sig från rening av jordschakt då vi mestadels får upp krossat berg, säger Daniel Zetterman, maskinchef på Implenia.

För att uppfylla beställarens krav på vattenrening som kan överlåtas till huvudtunnelprojektet, köpte Implenia en komplett vattenreningsanläggning från Swedish Hydro Solutions istället för att hyra en. Det är första gången någonsin som Swedish Hydro Solutions säljer en anläggning.

Vid inköpet av anläggningen tecknade Implenia även ett servicekontrakt med Swedish Hydro Solutions.

Service och support är en jättestor del i en leverans. För oss är det minst lika viktigt som anläggningens pris och prestanda eftersom en produkt är värdelös om den inte fungerar. Swedish Hydro Solutions har skött supporten bra tycker jag.

Rent vatten

Innan installation gjorde Swedish Hydro Solutions en förstudie för att dimensionera anläggningen till beräknade flöden och vad den behöver kunna rena. Resultatet av förstudien blev att man installerade en anläggning bestående av en container med dosering av kitosan och andra flocknings-/fällningskemikalier för att flocka suspenderat material och fälla lösta metaller. Anläggningen inkluderade även pH-reglering, dosering av RedOx3 som reducerar krom VI till krom III samt sedimentationscontainrar, automatisk och uppkopplad mätning av vattenkvalitet och en automatisk provtagare.

– Efter inkörning så fungerar reningen bra. När projektet är slut och vi kan sammanställa kostnaderna ska vi utvärdera kostnaderna per kubikmeter vatten.

Finns det någon fördel med att köpa anläggningen jämfört med att hyra?

– Det är alltid en fördel att äga. Då blir man mer insatt i hur anläggningen fungerar och engagemanget i driften blir högre kring resultatuppföljning och skötsel.

Drivningen av Arbetstunnel Hagalund inleddes i januari 2020 och Swedish Hydro Solutions etablerade anläggningen i december år 2020. Projektet pågår en bit in på år 2022.

Service och support är en jättestor del i en leverans. För oss är det minst lika viktigt som anläggningens pris och prestanda eftersom en produkt är värdelös om den inte fungerar. Swedish Hydro Solutions har skött supporten bra tycker jag..

Daniel Zetterman

Maskinchef, Implenia

Vill du veta mer?

Vill du veta mer?

Carl-William Kalholm Försäljningsansvarig

Vill du veta mer?

Carl-William Kalholm

Försäljningsansvarig

+46 723 05 80 85
carl-william.kalholm@swehydro.com

Fler bilder

Fler projekt

Johannelund

Johannelund

Över 750 liter grumligt och kromhaltigt vatten – i minuten. I tunneldrivningsprojektet Johannelund var vattenflödena tidvis mycket höga. Men trots flödet lyckades man rena vattnet – och minska mängden krom VI med 82 procent.

read more
Järnvägstunnel i Varberg

Järnvägstunnel i Varberg

Skärpta regelverk ställer nya krav på rening av krom. I Varbergstunneln lyckades man lösa problemet med RedOx3 och kitosanflockning från Swedish Hydro Solutions.

read more
Ny spårvagnsdepå på Ringön

Ny spårvagnsdepå på Ringön

Redan på 1890-talet fanns det industrier på Ringön – ett industriområde på Hisingen i Göteborg. Där har funnits allt från metallindustrier, bilskrotar och varvsindustrier till järnvägsdepåer och flygfält. Kring sekelskiftet grävdes en ringkanal runt området, därav namnet Ringön. Kanalen fylldes senare igen – med det material som fanns tillgängligt.

read more

Skriv till oss!

12 + 7 =

Kristineholmsvägen 26 A
441 39 ALINGSÅS
+46 (0)322-12747