Select Page

Jernhusen, Region City

Jernhusen planerar att skapa en ny stadsdel, Region City, norr om Göteborgs Centralstation. Platsen är ett gammalt utfyllnadsområde där det funnits en gammal bensinstation och en panncentral någon gång runt 20-talet.

Borrvatten blev kristallklart

Vid en geoteknisk markundersökning inför ett stadsutvecklingsprojekt vid Göteborgs centralstation behövde Jernhusen en lösning som renar borrvatten. Swedish Hydro Solutions var den enda aktören som kunde leverera. Med hjälp av kitosanrening uppnåddes reningskraven – med råge.

Företaget

Det statliga förvaltningsbolaget Jernhusen, som tidigare var en del av SJ, äger, utvecklar och förvaltar fastigheter längs med järnvägen. Fastigheterna inkluderar järnvägsstationer, kontorsfastigheter, terminaler och tågverkstäder. Deras mål är bland annat att göra det kollektiva resandet attraktivt. Som en del i detta utvecklar de marken i anslutning till stationsområden, bland annat genom att bygga nya kontor, boenden och handelslokaler.

Utmaningen

Jernhusen planerar att skapa en ny stadsdel, Region City, norr om Göteborgs Centralstation. Platsen är ett gammalt utfyllnadsområde där det funnits en gammal bensinstation och en panncentral någon gång runt 20-talet. Idag används marken som parkering.

Inför bygget behövde bolaget genomföra en geoteknisk markundersökning, för att kontrollera hur markens beskaffenhet ser ut. Eftersom man skulle borra behövde man en metod för att ta hand om borrvattnet, som ofta är smutsigare och svårare att rengöra än vanligt processvatten.

– De flesta marknadsaktörer erbjuder i stort sett bara kostsam deponi, som är ett hutlöst slöseri med vatten, säger Åsa Wetterberg, byggprojektledare på Jernhusen.

Bolaget gav sig ut på jakt för att hitta en fungerande reningsmetod som kan uppfylla Göteborgs stads höga vattenreningskrav. Till sist hittade de tre företag som fick testa att rengöra vattnet med sin utrustning.

Lösningen

Swedish Hydro Solutions förundersökning visade att vattnet innehöll mycket borrslam tillsammans med höga halter partikelbundna metaller, men inga lösta föroreningar. För att rena vattnet användes mobil passiv kitosan-flockning i två sedimentationstankar, vilka kompletterades med två uppsamlingscontainrar. Dessutom justerades pH med koldioxid.

Åsa Wetterberg tycker att lösningen är smidig att använda.

– Swedish Hydro Solutions utbildade en av killarna på arbetsplatsen till att sköta reningsverket, vilket var enkelt. Det enda han behövde göra var att sopa rent biostrumporna varannan timme och att kontrollera pH-nivån i utgående vatten.

Resultatet

– Swedish Hydro Solutions var det enda av de tre bolagen som lyckades rengöra borrvattnet. Det var väldigt skönt att hitta en lösning som ger resultat och samtidigt är enkel att använda.

Varje dag renades cirka 10 till 20 kubikmeter vatten och totalt renades cirka 250 kubikmeter.

– De lyckades få bort allt borrslam från vattnet, så det blev kristallklart. Vi lyckades följa Göteborgs stads höga krav – vattnet blev väsentligt mycket renare dessutom, säger Åsa Wetterberg.

Med Swedish Hydro Solutions lösning halverades kostnaden jämfört med att köra vattnet till deponi – en besparing på 130 000 kronor. Dessutom undvek man ett koldioxidutsläpp på sju ton.

Läs mer: regioncity.se

Omdömet

”Vi talar oss varma för Swedish Hydro Solutions och sprider kunskapen om deras lösning internt. Lösningen är enkel, smidig och renar jättebra. Och de är väldigt kunniga, lyhörda, hjälpsamma och måna om att allting ska fungera.”
– Åsa Wetterberg, Jernhusen

De lyckades få bort allt borrslam från vattnet, så det blev kristallklart. Vi lyckades följa Göteborgs stads höga krav – vattnet blev väsentligt mycket renare än riktvärdet dessutom.

Åsa Wetterberg

Byggprojektldare, Jernhusen

Reningsresultat

Suspenderat material, mg/l

  • Platsspecifikt riktvärde (40 mg/l)
  • Orenat vatten (7800 mg/l)
  • Efter kitosanrening ( 31 mg/l )

Krom

  • Riktvärde, Göteborgs Stad (15 µg/l)
  • Krom i orenat vatten (531 µg/l)
  • Efter kitosanrening (1,1 µg/l)

Nickel

  • Riktvärde, Göteborgs Stad (40 µg/l)
  • Nickel i orenat vatten (355 µg/l)
  • Efter Kitosanrening (2 µg/l)

Vill du veta mer?

Carl-William Kalholm

Försäljningsansvarig

+46 723 05 80 85
carl-william.kalholm@swehydro.com

Fler bilder

Skriv till oss!

15 + 4 =

Kristineholmsvägen 26 A
441 39 ALINGSÅS
+46 (0)322-12747