Select Page

Malmö Nya Sjukhus

Vid bygget av den nya vårdbyggnaden ställs hårda miljökrav. Grundvattnet som pumpas upp ska vara fritt från kemikalier innan det går vidare ut i dagvattensystemet. Swedish Hydro Solutions anlitades för uppdraget.

Renar grundvattnet på Malmös nya sjukhusområde

Mitt i Malmö växer ett nytt sjukhusområde fram, med två profilbyggnader som kommer att sträcka sig tio respektive elva våningar upp i luften. Skanska bygger på uppdrag av Region Skåne.

Vårdbyggnaderna når också tio meter under jord, i två källarplan. Men sex meter ner går grundvattennivån. Fyra liter vatten i sekunden flödar in vid bygget av den norra sjukhusbyggnaden, som påbörjades våren 2018. I vattnet finns kemikalier, dikloreten och trikloreten bland annat, som läckt ut från gamla kemtvättar som fanns i Malmö förr.

Beställaren, Region Skåne, var väldigt noga med att allt skulle göras rätt. Allt grundvatten som pumpas upp måste behandlas innan det släpps ut i dagvattensystemet. Inga tvättkemikalier får finnas kvar. Då fungerade ingen traditionell lösning med vanlig sedimentering som bara tar bort grumligheten.

– Det var naturligvis en utmaning, berättar produktionschef Mikael Larsson. Ingen hade gjort något liknande i den omfattningen.

Flera företag kom och presenterade sina idéer, så också Swedish Hydro Solutions. Att reningen kunde ske helt utan tillsatser av kemikalier gjorde både Region Skåne och miljöförvaltningen i Malmö intresserade.

– Det lät lite märkligt med utvinningen av kitosan ur krabbskal. Men bevisligen, med nybytta filter, är det nära att vi kommer ner på noll. Vi har inte hittat någon annan entreprenör med en annan teknik som kan göra det bättre. Det är starkt att kunna dra ner kemikalienivån tiofalt, säger Mikael Larsson.

Pumparna är igång dygnet runt. Anläggningen vid den norra vårdbyggnaden klarar 345 kubikmeter vatten om dagen. Ytterligare en anläggning håller på att sättas upp, dubbelt så stor, som ska bistå bygget av den södra vårdbyggnaden.

Lucas Rådén är arbetsledare och den som ansvarar för underhållet av vattenreningen för den norra vårdbyggnaden. Han visar tanken med kitosanstrumporna, sedimenteringstankarna och de kvadratmeterstora filtren.

– Det är här magin sker, säger han.

En gång om dagen rengör han kitosanet och filterutloppen, och ser till att pumpen funkar.

– I början var det lite svårt att hålla koll på alla ventilerna, men man kommer snabbt in i det. Nu tar det max en halvtimme om allt funkar som det ska. Och vi får hjälp av Swedish Hydro Solutions med en gång, om vi behöver.

Som ansvarig för skötseln uppskattar Lucas Rådén att vattenreningsprocessen så tydligt är uppdelad i olika steg. Det är lätt att följa vad som händer, och var det eventuellt brister. Det gör underhållet enklare och smidigare.

Varje vecka tas prover på vattnet. Och en gång i månaden kommer Swedish Hydro Solutions och servar anläggningen. En större service görs en gång i halvåret. Då byts bland annat filtren. Produktionschef Mikael Larsson är mycket nöjd.

– Ryktet sprider sig, att vi renar grundvatten här nere. Vi är så stolta över detta!

Han är glad över de höga miljökraven från Region Skåne.

– Det är fantastiskt med en beställare som är vaken och bryr sig och har kunskapen. Vi kommer att försöka motivera nästa beställare att också köra vattenrening på rätt sätt.

Det är fantastiskt med en beställare som är vaken och bryr sig och har kunskapen. Vi kommer att försöka motivera nästa beställare att också köra vattenrening på rätt sätt.

Mikael Larsson

Produktionschef, Skanska

Vill du veta mer?

Vill du veta mer?

Carl-William Kalholm Försäljningsansvarig

Vill du veta mer?

Carl-William Kalholm

Försäljningsansvarig

+46 723 05 80 85
carl-william.kalholm@swehydro.com

Fler bilder

Skriv till oss!

4 + 8 =

Kristineholmsvägen 26 A
441 39 ALINGSÅS
+46 (0)322-12747