Select Page

Masthuggskajen i Göteborg

En före detta parkeringsyta med en bensinstation och gamla okända fyllningsmassor. När grundvattnet fyllde saneringsschaktgropen behövde LPE Sverige AB hjälp med extra rening.

Rening med kort varsel på saneringsprojekt

Med kort varsel sattes en reningsanläggning upp på projektet Masthuggkajen. Kitosan-flockning möjliggjorde rening av vatten från en före detta bensinstation och parkeringsplats.

Stadsdelen Masthuggskajen i Göteborg ska omvandlas – från stora parkeringsytor och bilgator till nya bostäder och lokaler med gång- och cykelstråk. LPE Sverige AB arbetar i området med en del av omvälvningen. Där schaktar och sanerar bolaget en yta där det längre fram ska byggas kontor och lägenheter. På platsen har det tidigare funnits parkeringsplatser och en bensinstation. Samtidigt fanns där gamla fyllnadsmassor som har kommit från olika okända ställen – så man visste inte riktigt vad för ämnen som fanns i jorden.

Eftersom schaktet gick under grundvattennivån genererades det vatten i gropen, vilket efter provtagning visade sig vara förorenat och med för höga halter partiklar. LPE Sverige AB anlade själva pumpgropar med vallade täta schakter för mellanlagring och sedimentering. Men för att inte släppa ut förorenat vattnet i ledningsnätet behövde bolaget ta till ytterligare åtgärder.

– Det förorenade vattnet dök upp under arbetets gång. Då kontaktade jag Swedish Hydro Solutions som hade en kort leveranstid och snabbt kunde vara på plats med en anläggning, säger Richard Eriksson, platschef på LPE Sverige.

Finjusterad reningsprocess

För att rena bort partiklar satte Swedish Hydro Solutions omgående upp en reningsanläggning med kapacitet på 10 kubikmeter vatten i timmen, bestående av pH-reglering, en container med doseringsutrustning för framförallt kitosan, och en sedimenteringstank.

För att flockningen skulle fungera optimalt så anpassade Swedish Hydro Solutions flockningsprocessen efter förutsättningarna på platsen – det är nämligen skillnad på lerpartiklar och lerpartiklar, beroende på dess kemiska sammansättning.

– Vi vill att partiklarna flockar så att de blir tunga och sjunker ner. Det är ett hantverk som kräver fingertoppskänsla där man tittar på hur flockningen sker på den specifika platsen, så att man sedan kan hitta rätt nivå, säger Erik Tholén, projektledare på Swedish Hydro Solutions.

Vid Masthuggskajen fanns där exempelvis i schaktvattnet en del oladdade partiklar som inte reagerar på kitosan.

– Då tar vi hjälp av kompletterande flockningsmedel som i kombination med kitosan skapar en effektiv flockning och optimalt reningsresultat.

Lättskött anläggning

Efter att anläggningen installerats så var Swedish Hydro Solutions på plats ungefär varannan vecka för att utföra service och kalibrering av utrustningen. Den dagliga tillsynen, som tar cirka 15 minuter, skötte LPE Sverige själv.

De gav oss en genomgång och visade var allt finns. Det var ganska tydligt hur man skulle göra. Det är en lättskött anläggning, säger Richard Eriksson.

Vattnet som renades kom från ett stort område med flera mindre vattenansamlingar, där en del av groparna var fyllda med stundtals nästan svart vatten. Men efter kitosanbehandling och sedimentering så kom det ut klart vatten som klarade tillsynsmyndighetens krav med råge.

– Vattenreningen har funkat bra. Swedish Hydro Solutions använder andra medel än övriga på marknaden. Men prover efter reningen har inte visat på några föroreningar, så den har klarat sin uppgift, säger Richard Eriksson

Swedish Hydro Solutions var på plats med en anläggning i cirka fyra månader, från juni till oktober år 2021.

Vattenreningen har funkat bra. Swedish Hydro Solutions använder andra medel än övriga på marknaden. Men prover efter reningen har inte visat på några föroreningar, så den har klarat sin uppgift, säger Richard Eriksson

Richard Eriksson

Platschef, LPE Sverige AB

Vill du veta mer?

Vill du veta mer?

Carl-William Kalholm Försäljningsansvarig

Vill du veta mer?

Carl-William Kalholm

Försäljningsansvarig

+46 723 05 80 85
carl-william.kalholm@swehydro.com

Fler bilder

Fler projekt

Johannelund

Johannelund

Över 750 liter grumligt och kromhaltigt vatten – i minuten. I tunneldrivningsprojektet Johannelund var vattenflödena tidvis mycket höga. Men trots flödet lyckades man rena vattnet – och minska mängden krom VI med 82 procent.

read more
Järnvägstunnel i Varberg

Järnvägstunnel i Varberg

Skärpta regelverk ställer nya krav på rening av krom. I Varbergstunneln lyckades man lösa problemet med RedOx3 och kitosanflockning från Swedish Hydro Solutions.

read more
Arbetstunnel Hagalund

Arbetstunnel Hagalund

Kitosanflockning vid tunneldrivning i stor skala är mycket effektivt. Entreprenadföretaget Implenia ville testa att använda samma teknik som i flera av Västlänken-projekten, och köpte därför loss en hel anläggning med serviceavtal från Swedish Hydro Solutions.

read more

Skriv till oss!

11 + 10 =

Kristineholmsvägen 26 A
441 39 ALINGSÅS
+46 (0)322-12747