Select Page

Ledningar genom Viskan

För att kunna dra nya fjärrvärmeledningar till Borås Energi och Miljö var man tvungen att schakta i ån Viskans förorenade sediment. Reningen klarades effektivt av på ett begränsat utrymme med hjälp av miljövänlig flockning.

Effektiv rening av föroreningar från bottensediment

För att möta behoven av en modern infrastruktur i en växande stad bygger Borås Energi och Miljö ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk på Sobacken strax söder om Borås. Från Sobacken dras fjärrvärmeledningar till det befintliga Ryaverket, som byggdes på 1930-talet och som är beläget centralt i staden. Det dras även ledningar till Gässlösa avloppsreningsverk i Borås.

På vägen mellan Sobacken och Ryaverket ligger ån Viskan, genom vilken ledningarna behöver passera. Arbetet med att dra ledningar genom Viskan genomfördes under andra halvåret 2017.

Analys- och teknikkonsultföretaget WSP ansvarar bland annat för miljökontrollen under byggnationen.

Utmaningen

Det gick inte att trycka överföringsledningen under Viskan – man körde bara fast. Istället beslutade man sig för att gräva ner ledningen på botten av ån. Problemet är att det längs med sidorna av ån, där vattnets strömhastighet är lite lägre, ligger organiska sediment som är förorenade med bland annat dioxiner och metaller. I mitten av vattendraget består botten däremot av sandigt sediment som inte är förorenat.

Lösningen

WSP tittade på olika lösningar för att rena bort föroreningarna under schaktningsarbetet på Viskans botten. De kom då fram till att dioxin är en förening som är ganska svår att få bort. Det går till exempel att använda aktivt kol, men det begränsar flödet väldigt mycket och tar därför lång tid – vilket innebär högre kostnader. WSP hittade bara en metod som effektivt kunde uppfylla reningskraven – Swehydros miljövänliga passiva kitosan-flockning med nedbrytbart flockningsmedel.

– Vi gjorde ett test som visade att filtreringen fungerade bra, så vi beslutade oss för att använda passiv flockning, säger Titti Johansson, miljökonsult och uppdragsledare på WSP.

För att inte sprida föroreningar från det organiska sedimentet till det fria vattnet eller till sandsedimenten så avgränsade man två områden, ett på varje sida av ån, med hjälp av sponter. Efter schaktningsarbetet pumpades vattnet från det inspontade området till en sedimentationscontainer, vidare till en flockningsanläggning från Swehydro och till sist till en andra sedimentationscontainer.

– Vi hade ett ganska trångt arbetsområde och därför var uppställningen av utrustningen viktig. Swedish Hydro Solutions var med på de förberedande mötena för att planera arbetet och de skötte hela anläggningen. Det har fungerat jättebra.

När alla grumlande arbeten var klara så stod sponterna kvar en tid så att alla kvarvarande suspenderande ämnen kunde sedimentera igen.

Resultatet

Totalt renades 99 392 m3 från Viskan.

– Vi är nöjda med reningshalten, vi fick ner halterna på både dioxiner och metaller under gränsvärdena, i nivå med det vanliga fria vattnet i Viskan, säger Titti Johansson.

Omdömet

– Jag skulle rekommendera Swedish Hydro Solutions eftersom deras kitosanlösning fungerar. Den är också smidig att få på plats. Dessutom finns det mycket kunskap inom företaget, så vi har kunnat bolla och diskutera med dem. De har varit ett bra stöd i projektet.

Swedish Hydro Solutions var med på de förberedande mötena för att planera arbetet och de skötte hela anläggningen. Det har fungerat jättebra!

Titti Johansson

Miljökonsult, WSP

Vill du veta mer?

Vill du veta mer?

Carl-William Kalholm Försäljningsansvarig

Vill du veta mer?

Carl-William Kalholm

Försäljningsansvarig

+46 723 05 80 85
carl-william.kalholm@swehydro.com

Fler bilder

Skriv till oss!

1 + 11 =

Kristineholmsvägen 26 A
441 39 ALINGSÅS
+46 (0)322-12747