Select Page

Processvatten

Rening av processvattnet från skifferbearbetningsverksamhet.

Rening av processvatten – en förstudie

Uppdraget syftade till att ta fram förslag på rening av processvattnet från beställarens skifferbearbetningsverksamhet. Vattnet innehåller stora mängder finmaterial från sågning och fräsning av skiffer.

I uppdraget ingår bl.a. att utföra bänkförsök med kitosan, vilka visat att inom 3 timmar uppnåddes mer än 95% reduktion av det ingående vattnets turbiditet på >2000 NTU. Efterföljande labanalyser visade en reduktion av suspenderade materialet från 6700 mg/l till <1 mg/l.

Reningsresultat

Turbiditet

  • Orenat vatten, tyrbiditet (< 2000 NTU)
  • Efter passiv flockning

Suspenderat material

  • Suspenderat material i orenat vatten (6700 mg/l)
  • Efter passiv flockning (<1 mg/l)

Vill du veta mer?

Carl-William Kalholm

Försäljningsansvarig

+46 723 05 80 85
carl-william.kalholm@swehydro.com

Fler bilder

Skriv till oss!

2 + 10 =

Kristineholmsvägen 26 A
441 39 ALINGSÅS
+46 (0)322-12747