Select Page

Centrala Göteborg: Borrkax

Borrning och vajersågning i berg kyls med vatten vilket ger upphov till borrkax. Detta består av finkornigt stenmjöl, grus och vatten. Dagvattnet går ut i Göta älv, som är ett Natura 2000-område, där grumligt vatten skulle kunna orsaka stora skador på det akvatiska ekosystemet.

“En ny standard för att avskilja partiklar”

Borrandet av nya ledningstunnlar under Göteborg ger upphov till ett finkornigt stenmjöl. För att kunna rena vattnet på ett väldigt begränsat utrymme anlitades Swedish Hydro Solutions.

– Filtreringen är extremt effektivt för partiklar, säger miljökonsulten Emma Sundberg.

Projektet

För att göra resandet genom Göteborg lättare byggs Västlänken, en järnvägsförbindelse genom de centrala delarna av staden som är åtta kilometer lång, varav sex kilometer i en tunnel.

På grund av bygget måste en del befintliga ledningstunnlar ledas om. Därför kärn- och hammarborrar generalentreprenören Besab i berget, med utgång från en etablering i centrala Göteborg. Bolaget påbörjade arbetet under våren 2017 och det beräknas pågå fram till år 2019.

Teknikkonsultbolaget Tyréns ansvarar för miljökontrollen och att borrvattnet som släpps ut håller den kvalitet som Göteborg stads miljöförvaltning kräver.

Utmaningen

Borrning och vajersågning i berg kyls med vatten vilket ger upphov till borrkax. Detta består av finkornigt stenmjöl, grus och vatten. Dagvattnet går ut i Göta älv, som är ett Natura 2000-område, där grumligt vatten skulle kunna orsaka stora skador på det akvatiska ekosystemet. Ekosystemet innefattar nämligen många fiskar, bottenlevande djur och växter som är beroende av ljus. Dessutom kan borrkaxet sätta igen dagvattenledningar.

Att rena det grumliga vattnet med traditionella metoder, såsom sedimentering, hade blivit mycket dyrt eftersom det krävt en stor sedimenteringsbassäng. Dessutom är utrymmet vid etableringen väldigt begränsat och därför behöver projektet en kompakt reningsanläggning.

Efter att ha hört en presentation om Swedish Hydro Solutions lösningar föreslog Emma Sundberg, ansvarig miljökonsult på teknikkonsultbolaget Tyréns, att Besab skulle använda sig av Swedish Hydro Solutions reningsteknik med passiv flockning, där partiklar sedimenteras med hjälp av det biologiskt nedbrytbara flockningsmedlet kitosan.

– De vanliga lösningarna på marknaden kräver att man hanterar otrevliga kemikalier för flockning och att det hela tiden finns någon som tittar till reningen. Swedish Hydro Solutions lösning är kompakt, enkel och ganska självgående. Det räcker att man tittar till den en gång per dag.

Efter flockningen filtreras de sista partiklarna och eventuella metaller bort med hjälp av den passiva filtreringen Biomedia.

– Swedish Hydro Solutions installerade hela anläggningen på en dag och det tog ytterligare någon dag för att trimma in systemet. Sedan kunde entreprenören själv sköta anläggningen. Om det är något så är det bara att ringa bolaget – de har varit behjälpliga på alla sätt och vis.

Hela lösningen står ovan mark, dit det grumliga vattnet pumpas från tunnelborrningen.

Resultatet

Efter reningen uppnår vattenkvaliteten med råge kraven från Göteborgs stad.

– Reningstekniken är extremt effektivt för partiklar så vi är supernöjda. Jag har själv inte arbetat med borrkax tidigare, men jämfört med länsvatten så är det rent okulärt mycket, mycket effektivare än andra metoder. Med många andra metoder, som exempelvis sedimenteringsbassänger, är vattnet ofta fortfarande grumligt efter reningen. Med kitosanflockning tillsammans med BioMedia-filtrering blir vattnet helt klart. Det har bara hänt en gång att vi behövt byta ut filtermedia i BioMedia-filtret, sedan har det tickat igång igen.

– Dessutom är kitosan en produkt som produceras från avfall – en hållbarare metod än att använda farliga kemikalier. Och den är enkel att sköta, man behöver inte ha en anställd som sköter reningen som man gör med andra metoder.

– Detta är en ny standard för att avskilja partiklar. Här i Göteborg är det väldigt mycket lera som många menar att man inte kan rena bort från vatten. Men nu kan man inte säga det längre. Nu är det möjligt – på ett ganska lätt sätt, säger Emma Sundberg.

– Vi är supernöjda och jag kan rekommendera Swedish Hydro Solutions reningsteknik till alla. Det är ett enkelt men riktigt effektivt system som kräver lite plats och tillsyn samtidigt som det är baserat på hållbarare produkter.

Detta är en ny standard för att avskilja partiklar. Här i Göteborg är det väldigt mycket lera som många menar att man inte kan rena bort från vatten. Men nu kan man inte säga det längre. Nu är det möjligt – på ett ganska lätt sätt.

Emma Sundberg

Miljökonsult, Tyréns

Vill du veta mer?

Vill du veta mer?

Carl-William Kalholm Försäljningsansvarig

Vill du veta mer?

Carl-William Kalholm

Försäljningsansvarig

+46 723 05 80 85
carl-william.kalholm@swehydro.com

Fler bilder

Skriv till oss!

13 + 8 =

Kristineholmsvägen 26 A
441 39 ALINGSÅS
+46 (0)322-12747