Washington Park Arboretum

Jernhusen planerar att skapa en ny stadsdel, Region City, norr om Göteborgs Centralstation. Platsen är ett gammalt utfyllnadsområde där det funnits en gammal bensinstation och en panncentral någon gång runt 20-talet.

Japanska trädgården, Seattle

När en stor vattenledning gick sönder ovanför den Japanska trädgarden i Washingtons Arboretum spolades stora mängder jord, olja, klorin och andra föroreningar ner i trädgardens dammar med värdefulla Koi-fiskar. Föroreningarna hotade både fiskar och det övriga ekosystemet.

Inom den kritiska tidsperioden av 24 timmar startade rening med kitosan och sandfiltrering. Efter två dagars rening hade runt en miljon liter vatten renats och den höga turbiditeten i vattnet reducerats från 155 NTU till under 5 NTU efter rening. Reningsprojektet säkerställde en bättre vattenmiljö for fiskarna och ekosystemet i dammarna. Minskningen av suspenderat organiskt material resulterade också i minskade problem med syrebrist i vattnet, något som tidigare varit ett problem. Parken kunde åter öppnas for allmänheten med synbara förbättringar i vattenkvalitet.

Detta blev det inledande projektet där Swedish Hydro Solutions Jakob Sjöberg och John Macpherson jobbade tillsammans med kitosanreningstekniken. Projektet blev starten för ett nära samarbete mellan Jakob och John vilka sedan jobbade tillsammans under många år i USA. Ett samarbete som varit en viktig del i skapandet av Swedish Hydro Solutions.

Reningsresultat (turbiditet)

  • Orenat vatten (155 NTU)
  • Efter kitosanrening + Filtrering (<5 NTU)

Fler bilder

Skriv till oss!

8 + 13 =

Kristineholmsvägen 26 A
441 39 ALINGSÅS
+46 (0)322-12747