Planskildhet Olskroken

Planskildhet Olskroken Den första utmaningen från förstudien vid Olskroken planskildhet var att hantera de stora volymer dagvatten som samlas i området. Under perioder med mycket regn kan marken såväl som utgrävda schakt fyllas med stora mängder vatten, vilket kan...

Gnistängstunneln

Gnistängstunneln, tunneltvätt De alternativ för kemisk fällning/flockning och sedimentering som idag finns tillgängliga på den svenska marknaden kräver hög kompentens och komplicerad utrustning för att kunna doseras/tillsättas på rätt sätt. De innebär också risker för...

Processvatten

Processvatten Rening av processvattnet från skifferbearbetningsverksamhet. Rening av processvatten – en förstudie Uppdraget syftade till att ta fram förslag på rening av processvattnet från beställarens skifferbearbetningsverksamhet. Vattnet innehåller stora...