Select Page

Malmö Nya Sjukhus

Malmö Nya Sjukhus Vid bygget av den nya vårdbyggnaden ställs hårda miljökrav. Grundvattnet som pumpas upp ska vara fritt från kemikalier innan det går vidare ut i dagvattensystemet. Swedish Hydro Solutions anlitades för uppdraget. Renar grundvattnet på Malmös nya...