Fixfabriken

Betongåtervinning på klassisk industritomt I över sextio år var Fix-skylten ett landmärke i Majorna i Göteborg. Nu är fabriken stängd, neonskylten nerplockad och 500 bostäder ska byggas på den klassiska industritomten. Höga krav ställs på vattenreningen när marken ska...

Västlänken, etapp 2

Västlänken, Centralen etapp 2 Projekt Centralen är NCC:s största entreprenad genom tiderna. Swedish Hydro Solutions har anlitats för vattenhanteringen. Kapacitet och flexibilitet avgörande för NCC Projekt Centralen är NCC:s största entreprenad genom tiderna, en etapp...

PEAB Kållered

Borrkax gav Peab huvudbry i Kållered Borrkax och stränga vattenreningskrav höll på att ställa till det för Peab vid ett stort varuhusbygge i Kållered. Traditionella metoder var inte effektiva nog. Peab är i full gång med att bygga ett nytt varuhus i Kållered. Det ska...

Malmö Nya Sjukhus

Malmö Nya Sjukhus Vid bygget av den nya vårdbyggnaden ställs hårda miljökrav. Grundvattnet som pumpas upp ska vara fritt från kemikalier innan det går vidare ut i dagvattensystemet. Swedish Hydro Solutions anlitades för uppdraget. Renar grundvattnet på Malmös nya...

Överföringsledningar, Viskan

Ledningar genom Viskan För att kunna dra nya fjärrvärmeledningar till Borås Energi och Miljö var man tvungen att schakta i ån Viskans förorenade sediment. Reningen klarades effektivt av på ett begränsat utrymme med hjälp av miljövänlig flockning. Effektiv rening av...