Select Page

Johannelund

Förbifart Stockholm – Johannelund I det stora tunnelbygget vid nya E4:an (Förbifart Stockholm, etapp Johannelund) behövde man sänka mängden sexvärt krom. Med hjälp av samverkan och Swedish Hydro Solutions nya teknik RedOx3 minskades halten med 82 procent....

Järnvägstunnel i Varberg

Varbergstunneln blev av med krom – och zinkMinskade totalkrom med 96 procent Skärpta regelverk ställer nya krav på rening av krom. I Varbergstunneln lyckades man lösa problemet med RedOx3 och kitosanflockning från Swedish Hydro Solutions. Hitta en lösning som kan rena...

Arbetstunnel Hagalund

Arbetstunnel Hagalund Kitosanflockning vid tunneldrivning i stor skala är mycket effektivt. Entreprenadföretaget Implenia ville testa att använda samma teknik som i flera av Västlänken-projekten, och köpte därför loss en hel anläggning med serviceavtal från Swedish...

Västlänken, etapp 2

Västlänken, Centralen etapp 2 Projekt Centralen är NCC:s största entreprenad genom tiderna. Swedish Hydro Solutions har anlitats för vattenhanteringen. Kapacitet och flexibilitet avgörande för NCC Projekt Centralen är NCC:s största entreprenad genom tiderna, en etapp...