Select Page

Johannelund

Förbifart Stockholm – Johannelund I det stora tunnelbygget vid nya E4:an (Förbifart Stockholm, etapp Johannelund) behövde man sänka mängden sexvärt krom. Med hjälp av samverkan och Swedish Hydro Solutions nya teknik RedOx3 minskades halten med 82 procent....

Järnvägstunnel i Varberg

Varbergstunneln blev av med krom – och zinkMinskade totalkrom med 96 procent Skärpta regelverk ställer nya krav på rening av krom. I Varbergstunneln lyckades man lösa problemet med RedOx3 och kitosanflockning från Swedish Hydro Solutions. Hitta en lösning som kan rena...

Arbetstunnel Hagalund

Arbetstunnel Hagalund Kitosanflockning vid tunneldrivning i stor skala är mycket effektivt. Entreprenadföretaget Implenia ville testa att använda samma teknik som i flera av Västlänken-projekten, och köpte därför loss en hel anläggning med serviceavtal från Swedish...

Ny spårvagnsdepå på Ringön

Ny spårvagnsdepå på Ringön Arbetet vid bygget av en ny spårvagnsdepå i Göteborg stoppades när bensen påträffades. Men genom snabb hjälp med vattenrening kunde arbetet snart återupptas – i en säkrare arbetsmiljö. Foto: Enrecon Aromatiska kolväten renades på Ringön...

Masthuggskajen

Masthuggskajen i Göteborg En före detta parkeringsyta med en bensinstation och gamla okända fyllningsmassor. När grundvattnet fyllde saneringsschaktgropen behövde LPE Sverige AB hjälp med extra rening. Rening med kort varsel på saneringsprojekt Med kort varsel sattes...