Nytt uppdrag: Rening i järnvägstunnel

En ny järnvägstunnel för dubbelspår byggs nordöst om Vättern. Infrakraft har anlitat Swedish Hydro Solutions att ta hand om förorenat vattnet som uppkommer vid bygget.

Järnvägen mellan Hallsberg och Degerön, som är en viktig sträcka för godstransporter, är i dag hårt belastad. På de delar av sträckan som består av enkelspår är risken för trafikstörningar därför hög. För att utöka kapaciteten, förbättra punktligheten och minska transporttiderna bygger Trafikverket ut dessa delsträckor till dubbelspår. En sådan sträcka finns ett par mil nordöst om Vätterns norra spets, mellan Dunsjö och Jakobshyttan. I denna utbyggnad ingår att driva fram en ny 260 meter lång dubbelspårstunnel vid Skeppsjön.

Under tunneldrivningen förväntas det ansamlas länsvatten från nederbörd och grundvatten, och även kylvatten från tunneldrivning samt en kortare bergsskärning. Eftersom vattnet förväntas ha förhöjda halter av suspenderat material har entreprenören Infrakraft anlitat Swedish Hydro Solutions till att leverera vattenreningsutrustning.

På plats kommer vi ha en grovsedimenteringtank, pH-justering av inkommande vatten, ett system för kitosanflockning, tre sedimentationstankar och en uppsamlingstank. Det renade vattnet släpps sedan mot recipient. Uppdraget startar i oktober 2021 och pågår i cirka ett år.

Följ oss i sociala medier

Fler nyheter

Leo de Meere ny vd

Leo de Meere ny vd

Vi på Swedish Hydro Solutions fortsätter att arbeta målmedvetet med vår mission att skapa en hållbar förändring av vattenreningsbranschen. För att möta den förväntade tillväxten har vi rekryterat Leo de Meere till rollen som vd.

read more
Masthugget förändras

Masthugget förändras

Swedish Hydro Solutions har nyligen etablerat en anläggning för rening av schaktvatten där Masthugget Väst ska uppföras.
Vi tar hand om vattenreningen för detta delprojekt på uppdrag av LPE Sverige AB.

read more
Varbergstunneln

Varbergstunneln

För att förbättra säkerheten och miljön, samt öka tågkapaciteten, bygger Trafikverket just nu dubbelspår i en järnvägstunnel under Varberg. Swedish Hydro Solutions finns på plats med en mobil reningsanläggning.

read more

Skriv till oss!

7 + 4 =

Kristineholmsvägen 26 A
441 39 ALINGSÅS
+46 (0)322-12747