Select Page

Swedish Hydro Solutions AB tar in Latour som ny delägare

Swedish Hydro Solutions har skrivit ett avtal om investering med Investment AB Latour (publ), via deras dotterbolag Latour Future Solutions AB.​

Latour Future Solutions AB är ett investeringsområde inom Latour inriktat på tillväxtbolag som utvecklar lösningar för ett hållbart samhälle. Målsättningen är att investeringarna skall skapa ett hållbart samhälle utifrån alla dimensioner; miljömässiga, sociala och ekonomiska. Investeringen i Swedish Hydro Solutions ligger därmed väl i linje med denna målsättning.

– Vi gillar att Swedish Hydro Solutions använder naturens egen biokemi, i stället för aggressiva kemikalier, för att rena stora mängder vatten. Med deras anpassade lösningar bidrar bolaget till att väsentligt förbättra vattnets kvalitét i den hydrologiska cykeln där rent vatten är en förutsättning för en hållbar industri och ett livskraftigt samhälle, säger Pelle Mattisson, VD Latour Future Solutions.

– På kort tid har vår innovativa hållbara teknik gjort oss till det ledande vattenreningsteknik-företaget inom bygg- och anläggningsindustrin i Sverige. Med Latour som långsiktig partner får vi nu möjlighet att växa och nå ut till nya marknadssegment över hela Europa. Det har varit vår målsättning från starten, så det känns väldigt roligt, säger Jakob Sjöberg, grundare och huvudägare i Swedish Hydro Solutions.

Swedish Hydro Solutions har genom en riktad nyemission, samt delvis försäljning av befintliga aktier kunnat ordna att Latour Future Solutions AB har tillträtt som minoritetsägare till 26,5% av bolaget. Samtidigt har extra medel kunnat tillföras till bolaget för att stärka den kommande expansiva tillväxresan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Leo de Meere, VD, Swedish Hydro Solutions AB, +46 729-94 32 86

Med deras anpassade lösningar bidrar bolaget till att väsentligt förbättra vattnets kvalitét i den hydrologiska cykeln där rent vatten är en förutsättning för en hållbar industri och ett livskraftigt samhälle.

Pelle Mattisson

VD, Latour Future Solutions

Jakob Sjöberg

Grundare och styrelseordförande

Anders Lindqvist

Grundare och styrelseledamot

Fler nyheter

Skriv till oss!

3 + 12 =

Kristineholmsvägen 26 A
441 39 ALINGSÅS
+46 (0)322-12747