Select Page

Renar vatten med nytt patent

Alingsåsföretaget Swedish Hydro Solutions AB har fått patent på en teknik att rena vatten i industrier och på byggen. Nu siktar företaget på att växa och bli ledande i Europa inom sitt område.

– Vi har som mål att ha en rejäl omsättning inom 5-7 år och att bli börsnoterade, säger Anders Lindqvist, vd och delägare.

I förra veckan fick han och kollegorna Jakob Sjöberg och John Macpherson det efterlängtade patentbrevet som bevisar att Patent- och registreringsverket, PRV, har godkänt deras vattenreningsteknik.

– Vi har vidareutvecklat en teknik som John har tagit fram i USA. Vi har gjort den mer mobil, lättare att använda och sänkt kostnaderna med 90 procent, säger Anders Lindqvist och fortsätter:

– Det är en extremt smidig teknik för att rena stora mängder vatten.

Swedish Hydro Solutions vänder sig främst till företag inom industrin samt bygg- och entreprenadbranschen. I dag är det vanligt att vatten, som har förorenats på ett eller annat sätt, pumpas ut till dagvattenledningar, vid exempelvis grävning för stora byggen. Det strider egentligen mot EU:s vattendirektiv, men i avsaknad av bra teknik har det ändå fått passera.

– Det sker miljöbrott på många håll i dag, konstaterar Anders Lindqvist, som är geolog och tidigare var miljökonsult på WSP.

 

Fakta

Källa: Alingsås Tidning

Text:
Stefan Samuelsson
0322-67 00 53
stefan.samuelsson@alingtid.se

Skriv till oss!

4 + 2 =

Kristineholmsvägen 26 A
441 39 ALINGSÅS
+46 (0)322-12747