Select Page

Alingsås, 29:e sept 2022

Swehydro investerar i säljorganisationen och i nytt lager

Ett eget lager, projektledningsresurs i Stockholm, ökad marknadsföringskapacitet och en ny säljorganisation. Med hjälp av fyra nyrekryteringar tar Swedish Hydro Solutions nästa steg i sin tillväxtresa.

Tidigare under 2022 har Swedish Hydro Solutions anställt en ny projektledare i Alingsås, och även växt med fyra personer genom förvärvet av Clean Water Engineering. Nu har företaget anställt ytterligare fyra personer, som stärker bolaget inom lagerhållning, projektledning, marknadsföring samt sälj. Sedan bolagets start för sex år sedan har det vuxit till 21 medarbetare.

– Vi har lyckats rekrytera fyra väldigt kompetenta personer med flerårig erfarenhet inom sina respektive områden. Jag är verkligen supernöjd att vi lyckats få tag på dessa nya kollegor. Rekryteringarna stärker bolaget i vår fortsatta tillväxtresa, säger Leo de Meere, vd på Swedish Hydro Solutions.

Organisk tillväxt i väntan på slopade undantag

EU:s vattendirektiv ställer hårda krav på vattenrening. I dagsläget är det dock väldigt många aktörer som får undantag från direktivet, och får tillstånd att släppa ut vatten som inte håller måttet. Men enligt direktivet ska alla svenska vattendrag uppnå en god ekologisk status senast år 2027 – och då ska undantag inte längre ges.

– När undantagen försvinner blir vår marknad gigantisk. I väntan på det är vår plan att vi ska växa organiskt, i en takt som är lagom för att möta våra tilltagande behov.

De fyra nyrekryteringarna stärker bolaget inom följande områden:

  1. Bygger ett eget lager. Tidigare har Swedish Hydro Solutions endast haft en minimal lagerhållning. Nu har bolaget stärkt upp organisationen med en lageransvarig, och samtidigt investerat i ett nytt lager samt extra uppställningsplatser för containrar.
  2. Sätter upp en säljorganisation. Försäljning av Swedish Hydro Solutions lösningar har sedan bolagets startade främst skötts av företagets ledning. Nu har företaget anställt en heltidsanställd säljkoordinator för att effektivare driva säljarbetet.
  3. Projektledning i Stockholm. Stockholm är en växande marknad för Swedish Hydro Solutions, där allt fler projekt trillar in. Därför förstärks Stockholmskontoret, där det sedan tidigare finns en servicetekniker/säljare, med en projektledare. Denne tar över ansvaret för Stockholmregionen från projektledare baserade på huvudkontoret i Alingsås.
  4. Ökad marknadsföring. Med en större organisation ökar behoven av att stötta säljarbetet med professionellt marknadsföringsmaterial, allt från broschyrer och utbildningsmaterial till partnerwebsidor. För att möta detta behov har bolaget anställt en marknadskoordinator.

Rekryteringarna stärker bolaget i vår fortsatta tillväxtresa,

Leo de Meere

VD, Swedish Hydro Solutions

Fler nyheter

Skriv till oss!

7 + 11 =

Kristineholmsvägen 26 A
441 39 ALINGSÅS
+46 (0)322-12747