Select Page

Under Hisingsbron med SKANSKA

Efter en provtagning av vattenkvaliteten i en av de spontlådor som uppförts kring brofästena för nya Hisingsbron upptäcktes förhöjda halter av zink. Tack vare våra anläggningars skalbarhet fick Swedish Hydro Solutions i uppdrag av SKANSKA att bygga en mindre anläggning för att rena vattnet i lådorna, så att det kan släppas ut i älven igen.

Det var ett kul och annorlunda uppdrag, säger projektledare Erik Tholén. Det är inte varje dag man får bygga ihop såna här precisionslösningar.

Den lilla reningsanläggningen tar hand om ungefär 15 000 liter i timman. Vattnet renas först med partikelfilter och passerar sedan BioMedia-filter innan det släpps ut. Innan vatten släpps ut genomför SKANSKA också provtagning och skickar vattnet till analys för att kontrollera att zinkhalterna ligger under de utsläppsnivåer som finns för projektet.

När vattnet med den förhöjda zinkhalten har renats till under utsläppsnivåerna kommer spontlådan att tömmas på vatten för att kunna fortsätta arbetet med ledverken och anläggningen avetableras.

Olika situationer kräver olika lösningar, säger Jakob Sjöberg som är teknisk chef och grundare till företaget. Likväl som vi kan skala upp våra anläggningar till att passa i stora projekt som Förbifart Stockholm eller Västlänken, så kan vi skala ner dem för att utföra uppdrag som kräver precision.

Följ oss i sociala medier

Fler bilder

Skriv till oss!

13 + 10 =

Kristineholmsvägen 26 A
441 39 ALINGSÅS
+46 (0)322-12747