Select Page

Enabling Sustainable Change

Idag är Swedish Hydro Solutions det ledande företaget i Sverige inom mobil vattenrening för bygg- och anläggningsindustrin. Vi arbetar med hållbara lösningar och vår metod är “best practice”. Vi vill förändra hela branschen till det bättre – genom att tillgängliggöra vår teknik, föra miljödebatten och sprida kunskap. Vi möjliggör hållbar förändring.

Att förändra branschen genom att sätta en ny standard

Svenska byggarbetsplatser släpper ifrån sig enorma mängder förorenat vatten. Trots hårda direktiv från EU har vattenreningen släpat efter i Sverige. Det vill vi ändra på.

För entreprenadbranschen har det fram till nyligen inte funnits särskilt mycket relevant teknik. Ofta har man fått transportera stora mängder vatten i tankbilar till mottagningsanläggningar, vilket är både dyrt, ineffektivt och tär på miljön.

Idag ser vi ett stort behov av lösningar som vår. Alla EU-länder har egentligen varit för frikostiga med att ge dispenser från kvalitetskraven i vattendirektivet sedan det infördes år 2000, men nu börjar både EU och medlemsländernas respektive myndigheter att ta det på allvar. 2017 kom till exempel den så kallade Weserdomen i EU-domstolen, som slår fast att ett byggprojekt inte får utföras alls om man riskerar att försämra vattenmiljön.

Swedish Hydro Solutions vill förändra branschen i grunden. Och det finns ingen anledning till varför det inte kan lyckas. Tekniken finns, den är beprövad och den fungerar. Alla branscher som på något sätt förhåller sig till vattenreningsfrågan har egentligen två vägar att gå. Man kan antingen fortsätta med gamla, ineffektiva reningsmetoder som ofta kräver dispenser, kostsamma transporter och ständig tillsyn.

Eller så kan man satsa på en modern, internationellt beprövad teknik med väl dokumenterade resultat, för att på så sätt skaffa sig konkurrensfördelar. Valet är egentligen självklart.

EU-lagstiftningen är tydlig, men det krävs tillsynsmyndigheter som ger klara direktiv. Entreprenörerna konkurrerar på hårda villkor – vilket är en av anledningarna till att vi förfinade vår teknik, gjorde den lättillgänglig och kostnadseffektiv. Man måste bara se hela bilden.

När man gör det, är incitamenten för en miljövänligare teknik uppenbara.

De alternativ för kemisk fällning/flockning och sedimentering som idag finns tillgängliga på den svenska marknaden kräver hög kompentens och komplicerad utrustning för att kunna doseras/tillsättas på rätt sätt. De innebär också risker för negativ miljöpåverkan och hälsorisker för personal som hanterar dem. Med kitosan undviker man dessa problem

Anders Lindqvist

Medgrundare, Swedish Hydro Solutions

Vill du veta mer?

Carl-William Kalholm

Försäljningsansvarig

+46 723 05 80 85
carl-william.kalholm@swehydro.com

Fördjupningar

Vattenrening i Sverige

Dispenser, undantag och optimerade provtagningar. Vad kan man göra åt situationen och vem bär egentligen ansvaret för att förändra en kultur? Hållbarhetsfrågor är ett gemensamt ansvar.

FN:s globala mål för vattenrening

Hur kan företag strategiskt arbeta för att vi ska uppnå dem? Vi är i ett läge där vi har möjlighet att påverka hela EU’s vattenpolitik. Men det vi gör, måste vi göra på ett hållbart sätt.

Skriv till oss!

15 + 13 =

Kristineholmsvägen 26 A
441 39 ALINGSÅS
+46 (0)322-12747