Select Page

Lösningar för hela Europa

Välbeprövat, säkert och hållbart. Det är så vi vill att vattenreningen ska skötas – inte bara i Sverige, utan i hela Europa. Vi har kunskapen och tekniken som behövs för att entreprenadföretag ska kunna efterleva EU:s 20 år gamla vattendirektiv. Det är särskilt viktigt idag, när så mycket infrastruktur förnyas.

Fördjupningar

Vattenrening i Sverige

Dispenser, undantag och optimerade provtagningar. Vad kan man göra åt situationen och vem bär egentligen ansvaret för att förändra en kultur? Hållbarhetsfrågor är ett gemensamt ansvar.

FN:s globala mål för vattenrening

Hur kan företag strategiskt arbeta för att vi ska uppnå dem? Vi är i ett läge där vi har möjlighet att påverka hela EU’s vattenpolitik. Men det vi gör, måste vi göra på ett hållbart sätt.

Skriv till oss!

13 + 12 =

Kristineholmsvägen 26 A
441 39 ALINGSÅS
+46 (0)322-12747