Select Page

Så föddes vår teknik

Lagkrav driver utveckling och förändring. Så föddes även vår teknik.

The Clean Water Act

När Clean Water Act infördes i USA på 1970-talet innebar det hårda restriktioner för hur byggbranschen och industrin skulle sköta sin vattenhantering. I de nordvästra delstaterna, framför allt i Washington och Oregon hade byggentreprenörer svårt att nå miljökraven för utsläpp av dag- och schaktvatten från byggplatser.

I praktiken fick detta konsekvensen att markentreprenader fick stänga under de regniga vintermånaderna, vilket är fem månader – från november till mars! Detta är svårt att föreställa sig idag och de samhällsekonomiska konsekvenserna av detta lär ha varit mycket stora.

På grund av den svåra situationen skickade byggbranschen ut ett rop på hjälp till milljö- och vattenkunniga runt om i USA. John Macpherson har jobbat och utvecklat vattenreningsteknik sedan 1970-talet och var en av de vattenexperter som antog utmaningen från byggbranschen. Under 1990-talet jobbade han med att utveckla vattenreningstekniken, men utmaningen visade sig svårare än vad många hade väntat sig och många projekt fick läggas ned, innan John i slutet av 1990-talet hittade ett svar på gåtan – kitosan.

Kitosan är en restprodukt från livsmedelsindustrin (processade krabbskal) och har används länge inom sjukvården och militären som bland annat blodstoppare. Det är denna koagulerande egenskap som gör kitosan till ett mycket potent flockningsmedel för partiklar i vatten. Fördelen med kitosan är också att ämnet är fullt biologiskt nedbrytbart och helt ofarligt för såväl hälsa som miljön. John använde dessa egenskaper hos kitosan och utvecklade en metod som byggbranschen kunde använda i byggprojekt och uppnå de hårda miljökrav som ställs av myndigheterna för utsläpp av vatten – och därigenom kunde markentreprenadsäsongen förlängas från 7 till 12 månader.

Metoden har numer en lång och dokumenterad användning i USA och visar på hög säkerhet för miljön och effektiva reningsresultat. Vattenrening med kitosan har idag används i tusentals projekt runt om i USA och är specifikt rekommenderad av USAs Environmental Protection Agency (motsvarande det svenska Naturvårdsverket) för dag- och schaktvattenrening, så kallad Best Managment Practices (BMP).

Vanliga användare är:

  • Byggindustrin
  • Industriområden
  • Skogsindustrin
  • Department of Transportation (motsvarande Trafikverket)
  • Public Utility Districts

Swedish Hydro Solutions AB har vidareutvecklat tekniken, vilket har resulterat i lägre kostnader, enklare drift och bättre tillförlitlighet. Tekniken är patentsökt och har inte tidigare funnits tillgänglig på marknaden. Den är designad för att motsvara myndighetskraven och de höga flöden som kan uppstå vid rening av vatten från bygg- och anläggningsentreprenader.

Skriv till oss!

12 + 10 =

Kristineholmsvägen 26 A
441 39 ALINGSÅS
+46 (0)322-12747